top of page
pluggen_A_stylized_image_of_a_globe_earth_made_out_out_computer_5315f2b0-6249-47c4-bdf6-fbc18992165d.png

AI i

Workshop 25/1
JÖNKÖPING

språkundervisningen

A
Hörförståelse

Vi skapar en hörförståelse med frågor

B
Konversations-
agenter

Träna produktion och reception med konversationsagenter

C
AI och läsning

Vi tittar på några sätt för hur AI kan främja läsförståelse samt hur man kan skapa textäventyr

A

Vi skapar en hörförståelse med tillhörande quizfrågor

I den här workshopen ska vi använda en chattbot för att skapa material, vi ska använda Elevenlabs för att läsa in materialet och vi ska skapa frågor till innehållet

pluggen_A_surreal_photo_of_a_pair_of_headphones._Taken_with_a_S_e77a3ea4-5a7f-46b3-9c36-f992b446fa5a.png

01

Steg 1 - Skapa material och flervalsfrågor
image.png

Det första vi ska göra är att använda Chat GPT eller annan Chattbot för att skapa material, ett manus

Du är en expert på ämnet [spanska] och att skapa pedagogiskt läromaterial för gymnasieskolan i kursen [spanska steg 3]. Din uppgift är att skapa ett manus till en hörförståelse om [Colombiansk metalmusik]. Jag vill att språket i texten skall vara pedagogiskt, tydligt och anpassat till språknivån [A2].

Arbeta enligt följande steg
1. Skapa en outline till texten
2.Resonera kring outline
3. Förbättra outline

A. Klistra in följande prompt i chattboten och ändra informationen inom [hakparenteser]

Skriv en sammanhängande text utifrån din outline

B. Be sedan chattboten att skriva texten

Skapa nu ett quiz. Skapa 8 flervalsfrågor med fyra alternativ. Skapa också två öppna frågor på passande språknivå. Ge mig också facit till frågorna

C. Skapa flervalsfrågor

02

Steg 2 - Skapa ljudet
image.png

Nu ska vi skapa ljudfilen till vår hörförståelse. Vi ska använda en tjänst som heter ElevenLabs. En annan bra tjänst är Play.ht 

ElevenLabs är en riktigt bra sida där du genom att mata in en text kan få den uppläst med naturligt tal. Du kan även, som vi kanske får möjlighet att titta på, dubba youtube-klipp, eller filmer på dig själv.

 

Tjänsten ger dig 10000 tecken i månaden gratis. 
Tips! Man kan ju faktiskt ha flera mailadresser ;D  

A. Skapa konto på sidan ElevenLabs.com

Under Task väljer du

1. "Text to Speech"

 

Under Settings väljer du 

1. En röst. Lyssna på rösterna och välj en som passar

2. Voice Settings - Här behöver du inte ställa in något, om du inte vill. 

3. Välj "Eleven Multilingual v2" för Moderna språk eller "Eleven English v2" för engelska

B. Gå "Speech Syntesis"
image_edited.jpg
image.png

Gå till Chat GPT

1. Markera texten och kopiera (CTRL + C)

 

Gå tillbaka till ElevenLabs och
1. Klistra in texten

image.png

Tryck på Generate
Låt ljudfilen genereras och "Ladda ned" filen när den är klar

Film som visar hela förloppet

03

Steg 3- Skapa quiz
image.png

Nu ska vi skapa ett quiz som vi kan exportera till de flesta responssystemen såsom Quizlet, Kahoot, etc. 

Questionwell är en fiffig sida där man kan skapa ett quiz utifrån en text eller länk till artikel, eller till och med en prompt. Detta quiz kan man sedan, på ett enkelt sätt, exportera till valfritt responssystem såsom Kahoot, Quizlet, Gimkit, etc. 

A. Skapa konto på sidan Questionwell.org

I detta exempel kommer vi att återanvända hörförståelsen vi skapade i Chat GPT, men du kan, självklart, använda dig av en annan text. 

B. Skapa frågor

1. Klistra in texten i rutan

2. Välj sedan "Reading level" och "Språk"

Tänk på att "Reading level" syftar på elevernas språknivå - inte ålder. 

image.png

Tips! Här kan du snabbt generera Quiz-frågor till ett Youtube-klipp eller en artikel

image.png

3. Tryck sedan "Generate Questions"

image.png

1. Tryck på Plustecknet framför en fråga för att inkludera frågor eller tryck på "Select all" för att inkludera samtliga frågor

C.Välj vilka frågor som ska inkluderas
image.png

2. Tryck på "Export"

image.png
image.png

3. Välj tjänst till vilken du vill exportera

Tryck på "?" för att få en instruktion. 

Exempel - exportera till kahoot
B

Träna språk med
chattbotar

I den här workshopen ska vi första testa olika konversationsagenter för att sedan skapa botar själva. 

pluggen_A_photo_of_seamless_communicatio

01

Gliglish - en konversationsagent

Gliglish är en bra sida att börja med och en bra sida att låta eleverna träna på eftersom den inte kräver inloggning. Gliglish pratar med Chat GPT och har ett förinställt beteende där den hela tiden ställer frågor. 

A. Gå till sidan Gliglish.com
image.png

1. Börja med att trycka på "Speak now for free" 

2. Välj det språk du vill träna och och välj antingen "Teacher" eller "Roleplay"

image.png
image.png

3. Börja prata genom att trycka på mikrofonen. När du är klar trycker du på "Stop"

image.png

4. Fortsätt konversationen. Du kan alltid få chattboten att ändra sitt beteende genom att be den att svara enklare eller svårare. Du kan få dina svar korrigerade och du kan få chattbotens svar översatta. 

02

Character.ai

Sidan Character.ai är faktiskt den tredje största chattboten. Den fungerar inte riktigt som en vanlig chattbot - utan tanken med character.ai är att du ska interagera (eller skapa) fiktiva karaktärer. Vi ska utforska detta ur ett lärandeperspektiv. 

A. Gå till sidan character.ai

Här kan man välja olika botar att prata med. Gör en sökning eller hitta någon karaktär du tycker verkar intressant. Elon Musk, Frida Kahlo, Napoleon Bonaparte eller Jesus

Testa sedan att trycka på "Games" och hitta ett spel att testa. 

image.png
Testa och tänk efter
  • Kan detta vara språkutvecklande?

  • Vilka fördelar kan du se? 

  • Vilka nackdelar ser du? 

  • Hur behöver man konstruera uppgifter för att detta skall vara till pedagogisk nytta? 

02

Vi skapar en egen bot

Det kan finnas en fara i att använda något som är färdigskapat av någon annan. Du känner dina elever och vet hur de lär sig bäst. Detta är sant för såväl klassrummet som chattfönstret. Därför ska vi skapa en egen bot som beter sig på ett sätt som du bestämmer. 

bottom of page