top of page
image.png

Bild och Video

/imagine a world where humanity has solved all of its problems. In the style of Lars Tunbjörk, Taken with a Plaubel Makina 67 med Nikkor 80mm f/2.8

Det finns fler tjänster som kan generera bilder och numera även video. Här listar jag några

image.png

Några grunder

Även vad gäller bildgeneratorer finns det några grundregler för hur man promptar så att man får den bild man vill ha

A stylized photo of a camera and a painters brush. In the style of Marta Bevacqua

Text-till-bild
image.png

Olika bildgeneratorer

A photo of monkeys holding cameras. In the style of Tim Flach

Det finns flera olika bildgeneratorer som bygger på delvis olika tekniker. Här nedan listar jag några. De flesta är gratis men med någon form av begränsning gällande hur många bilder man får generera. 

I undervisningen kan bildgeneratorer såklart användas för att skapa precisa bilder till presentationer. Men, det kan också vara något som kan användas i, t.ex. språkundervisningen (Generera 10 bilder utifrån 10 meningar som innehåller olika adjektiv. Eller i svenskundervisningen. Här kan man tänka sig att man till exempel använder bildgenereringen som ett sätt att tolka låtar eller dikter, eller temat i en bok. 

photorealistic image captured with Sony A7R III, 18mm lens, breathtaking sunset on an empty sand beach, small tides, ocean, majestic

Midjourney är en bildgenerator som används i appen Discord. Genom att skriva /imagine följt av den bild man vill generera får man fyra förslag på sin prompt. Detta är en de få tjänster på denna sida som inte finns i gratis-version. Billigaste prenumerationen kostar 8$. Jag tycker det är värt det. Midjourney skulle kunna vara en föreläsning i sig och det finns mycket att lära sig. Alla bilder på denna sida är genereade i Midjourney

Sidorna Midlibrary och Promptomania hjälper dig att prompta

image.png

Leonardo är en bildgenerator med flera intressanta funktioner. Det finns många tränade modeller att använda och reslutatet blir ofta riktigt, riktigt bra! Gratis!

Default_photorealistic_image_captured_with_Sony_A7R_III_18mm_l_0.jpg

Stable Diffusion 0.9 finns tillgängligt på sidan Clipdrop.co. Resultatet blir oftast bra. Ett stort plus är att denna sida inte kräver registrering. Nackdelen med tjänsten är att det ibland kan ta lite tid att generera bilden. 

chrome_image_20 juli 2023 22_06_46 CEST.png

I skrivande stund kan man betatesta SDXL 1.0 här. Kräver att man har ett Discord-konto. 

downloadfile.png
Det finns fler

Olika tekniker för att generera bilder och olika tjänster dyker upp hela tiden. Här nedan är några. De flesta är gratis

trumpbiden.png

Några ord om bias och källkritik 

A photo of Donald Trump and Joe Biden hugging and being friends. In the style of Anton Corbijn

Tjänster som Midjourney och SDXL kan generera mycket verklighetstrogna bilder. Här finns dock en diskussion att ta med eleverna. Vad säger bildgeneratorer om Bias? Vad får man för bild om prompten är "en bild på en terrorist" eller "ett foto på en smart student"? Vad säger det om våra fördomar? Finns det en risk att AI kan spä på våra fördomar? 

Här behöver man också, kanske, prata om stereotyper och fördomar utifrån ett bredare perspektiv. AI-bilder bygger på att människor har klassificerat den träningsdata som bilder använder för att generera. Det vill säga en människa har förklarat för AI:n att detta är en hand, detta är ett träd, detta är ett stort träd, och detta är en terrorist. Så den bias som finns inbyggd i bildgeneratorerna är den bias som finns inbyggd i en västcentrerad världsbild. Så, återigen finns det anledning att prata om postkolonialism och andra förklaringsmodeller till de normer som bildgeneratorerna förhåller sig till. 

Bildgeneratorer och bias
Vi måste prata om källkritik (igen)

Meta (Facebook, instagram, etc) håller på att utveckla en klassificerare som skall flagga om en bild eller video är AI-genererad. En tjänst som inte kan komma snart nog om ni frågar mig. Jag vet inte hur det är med era elever, men mina är inte skitbra på källkritik. Klippet härunder visar en Twitch-stream (youtube för gamers) på en AI-genererad debatt mellan Joe Biden och Donald Trump. Vi vet ju, och pratar om, hur sociala medier påverkar vår världsbild. Vi pratar om filterbubblor och vi talar om algoritmer och påverkan. AI-genererat innehåll är ytterligare en potent faktor att förhålla sig till i den diskussionen.  

image.png

Hey Gen - Ett verktyg som är tillgängligt för alla och klarar av att skapa talande avatarer i realtid (visserligen till en kostnad och kräver, nu att du ansöker om tillgång)

AI-influencers

Lil Miquela är en influencer med 2.7 miljoner följare. Hon får runt 10 000$ per inlägg. Lil Miquela finns inte på riktigt. Hon är en virtuell influencer skapad av en person någonstans. Detta kanske leder till samma diskussion som man redan har: hur påverkar sociala medier unga människors självbild? Vad leder "perfekta" bilder på instagram till för skönhetsideal. 

Är det någon skillnad på om bilden är AI-genererad - kan vi särskilja "riktiga" bilder och AI-bilder? 

Flera stora företag, däribland Samsung, använder AI-influencers i sina kampanjer. Vad får detta för konsekvenser? Varför använder företag virtuella influencers som reproducerar ett skevt kroppsideal?

image.png
image.png
image.png
image.png

Generativ video och
Text-till-Video

A photo of a laptop. In the background is a word war 2 setting. In the style of Petra Collins

AI-skapad video är en intressant kategori. Här gör jag distinktionen mellan två olika typer av video: generativ video och text-till-video. 

Generativ video

Generativ video innebär att man utifrån en prompt skapar en unik, i dagsläget, kort filmsnutt (cirka 16 sekunder). Detta är en kategori som utvecklas väldigt fort. Regissören Joe Russo (Avengers: Endgame) berättande nyligen om möjligheter med framtidens filmskapande. Han menar att man, inom kort, kommer att kunna be ett text-till-video-verktyg att generera en hel film. Men, som sagt, utvecklingen går fort. Nyligen genererades ett helt South Park avsnitt med hjälp av olika AI-verktyg som Chat GPT,  videogeneratorer och talsynteser. 

För skolans del kanske den tid det tar att skapa film inte ännu motiverar att använda det i undervisningen. Men, det är definitivt ett fält att hålla ögonen på. Kreativitet kommer att vara hårdvara i framtiden. 

 

 

Starwars skapat i Pika Labs

Barbenheimer - Barbie + Oppenheimer. Midjourney, Runway + Elevenlabs

image.png

Generativ video

A stylized photo of a High School student holding a video camera. In the style of Erwin Blumenfeld

Pikalabs fungerar inuti Discord och, likt bildgeneratorer, beskriver man vad man vill generera. Klippen blir ungefär 4 sekunder långa.

Tjänsten RunwayML fungerar likt PikaLabs. Fyra sekunder video utifrån en prompt. RunwayML har många andra vettiga AI-verktyg. Väl värt ett test. 

image.png

En lite mer konstnärlig tagning av text-till-video. Kaiber skapar "morfande" videomontage utifrån en prompt. Vissa funktioner gratis. Några kostar. 

image.png

Text-till-video

Automatgenererad film. Skapa informationsfilm, etc. 

A black and white photo of ancient egypt. In the style of Lewis Morley

Denna kategori låter dig mata in en text, en artikeln eller låta en AI formulera ett manus och utifrån det sätter den ihop en informationsfilm, reklamfilm, eller liknande. Dessa tjänster har tillgång till olika genrefilm och letar och sätter ihop en film utifrån innehållet i det manus du tillhandahållit eller som AI:n skrivit. 

Detta kan vara ganska användbart i skolan då man kan låta skapa en kort film utifrån en läromedelstext, det kan användas som bildstöd eller vara underlag för diskussion. 

Invideo är en tjänst som på någon minut genererar en film om ett ämne. Prompta tjänsten som vanligt och var detaljerad. Detta genererar ett manus som du sedan kan redigera. Därefter genereras "scener" vilka du sedan kan ändra och förändra som du vill. I skolan kan detta användas som diskussionsstartare, till att skapa kortare informationsfilmer eller till att låta eleverna skriva ett manus som de sedan klistrar in i tjänsten. 

Tips! Inkludera "(på svenska)" för att få filmen på svenska.

 

 

Invideo har numera även en version där man med hjälp av AI kan redigera och skapa filmer. Här kan man med naturligt språk redigera sin film. Man kan be den att lägga till innehåll, undertexter, be den att byta bakgrundsmusik. Visst kostar det om man vill slippa vattenmärkningen men tjänsten är onekligen intressant.  

AI-redigerad film om bästa Bäckadalsgymnasiet

Pictory är en intressant tjänst som, till skillnad från Invideo skapar filmer med berättarröst. Visserligen bara på engelska, men ändå. Den har några andra fiffiga funktioner såsom möjligheten generera en film utifrån en artikel, klippa film med hjälp av att beskriva vad vad man vill ändra, etc.

 

Pictory har inte, till skillnad från Invideo, inbyggd AI-författare. Men, här har jag använt Chat GPT för att generera ett manus som jag sedan klistrade in.  

Rizzle fungerar på samma sätt som tjänsterna ovan. Du kan inte ladda ned filmerna utan att betala - men de filmer som generas är av god kvalitet. Så här kan det se ut

bottom of page