top of page
image.png

Andra Chatbotar

A black and white photo of several stylized persons sitting and reading books. In the style of Rankin

image.png
image.png
image.png
Det finns flera Chatbotar

Chat GPT är inte den enda Chatboten - det finns andra som alla bygger på sin egen språkmodell, sitt eget LLM, (Large language model). Det finns för- och nackdelar med alla. Här nedan listar jag några alternativ till Chat GPT. Listan innehåller såväl chatbotar som bygger en egen språkmodell som chatbotar som kör, tex. chat GPT i bakgrunden men har annan funktionalitet  

image.png
image.png
image.png

A  black and white photo of a book. All white background. In the style of Christoffer Relander

Poe är en smidig lösning som samlar de flesta chatbotar i ett gränssnitt. I Poe kan du komma åt Google Bard, Chat GPT och Claude (som annars kräver VPN). Här kan du skapa egna Chatbotar vilket kan vara både roligt och användbart om du vill att eleverna ska prata med karaktärer från en bok - eller, varför inte, skapa en chatbot som svarar med dina idiomatiska uttryck och med din humor

image.png

Blir bättre och bättre. Kan koda och "tolka" bilder. Fortfarande inte riktigt i samma nivå som, framför allt, Chat GPT 4 - men den tar sig. Definitivt. 

Bygger på Chat GPT 4 och har tillgång till internet. Min högst subjektiva upplevelse är att svaren inte blir riktigt lika bra som i Chat GPT även om det är väldigt effektivt att ha tillgång till Internet. Väldigt praktiskt att kunna be de sammanfatta en hemsida eller ställa frågor utifrån en sida direkt i webläsaren (Edge)

image.png
image.png

Websökning + Chatbot=bra skit. Detta är inte riktigt en Chatbot som Chat GPT eller Bard. Detta är snarare en sökmotor som använder en språkmodell för att kunna hantera förfrågningar utifrån naturligt tal. Varje svar ges annoterat med hänvisningar till de källor den använt för att generera svaret. 5 sökningar med GPT 4 per dag. 

image.png

Den kraftfullaste språkmodellen som bygger på öppen källkod. Kapacitetsmässigt ligger denna någonstans mellan GPT 3.5 och GPT4. Det som är bra med Falcon är att den inte kräver inloggning. 

image.png

Jenni.ai är en AI-skrivtjänst som låter dig generera texten mening för mening. Det finurliga med Jenni är att du hela tiden har kontroll över den text som generas. Du kan be de utveckla, ta exempel, ta andra perspektiv samt infoga källhänvisningar. 

image.png

Kan nog komma att bli riktigt bra när den kommer till Sverige. Claudes USP är att den klarar av att hantera mycket större Input och Output jämfört med Chat GPT. Den klarar av 100000 tokens (typ 75 000 ord) - vilket räcker till att skicka in en låååång bok. 

image.png

I maj 2023 var detta den tredje största chatboten. Character.ai låter dig tala med en kändis, en karaktär från en film eller ett spel, eller en historisk person. Kul och användbart i, bland annat, språkundervisningen. 

image.png

Bygger på Metas (Facebook, Instagram) stora språkmodell Llama 2. Llama bygger på öppen källkod och hanterar, i dagsläget, inte svar på svenska. Fördelen med LLama2 är den inte kräver ett konto. En annan fördel är att det går att ladda ned Llama och köra den lokalt på din dator. 

image.png
bottom of page