top of page

Stora språkmodeller

  • AI-system: GPT och liknande modeller är exempel på artificiell intelligens (AI) som genererar text.

  • Data-drivet: Dessa modeller tränas på enorma mängder textdata, lär sig grammatisk korrekthet och kontextuell relevans.

  • Ingen verklig förståelse: Trots sina förmågor, förstår GPT-modeller inte faktiskt text på samma sätt som människor gör.

  • Varierade användningsområden: Används för att skapa artiklar, svara på frågor, översätta text, m.m.

  • Risk för bias och fel: Modellerna kan reproducera fördomar eller felaktigheter från de data de tränas på.

  • Snabb utveckling: Tekniken bakom dessa modeller förbättras ständigt, vilket resulterar i större och mer kapabla versioner.

bottom of page