top of page

Chat GPT
 

a surreal photograph inspired by Karin Boye's "In Motion" poem. The scene is a forest clearing, with a group of people running towards the camera. The atmosphere is dreamlike, with a blue tint to the image. The people are wearing white clothes and have feathered wings on their backs. They are all running in different directions, as if they are trying to escape from something. The trees in the background are twisted and distorted, as if they are alive and reaching out to grab the runners. The sunlight is shining down from above, casting a warm, golden glow over the scene. The camera is a Canon EOS R with a 24-105mm lens. The shutter speed is set to 1/500th of a second, the aperture is f/4, and the ISO is 400

Chat GPT + Midjourney tolkar Karin Boyes dikt I rörelse

"Skriv en några meningar, som aldrig någonsin skrivits, inte i någon bok eller i någon text, om vad det innebär att vara människa"

"Att vara människa är att dansa i regnet av kaos med hjärtat fullt av hopp, att väva en tråd av kärlek genom labyrinten av osäkerhet, att lysa upp skuggorna med modets sken och att omskapa varje ögonblick till ett mästerverk av existens"

Chat GPT 4, juli 2023
Gen-2__405841563_AdobeExpress.gif

Video genererad i RunwayML

image.png

Chat GPT
 

Några tips på vägen

A colorful photo of a female teacher helping a high school student. In the style of Julie Blackmon

Som man promptar får man svar

"Du är en extremt erfaren gymnasielärare"

Kallas för "Systemprompten" är ett sätt att sätta tonen och styra bias. Här kan man självklart ge Chat GPT flera roller: 

  • Fysiker

  • Marknadsförare

  • Läkare

  • Tränare

  • Proton i en väteatom

image.png
image.png

Chat

Förtydliga instruktioner

Planera lektioner

Författare

Skriva mail

Grammatikkontroll

Språkutveckling

Rollspel

Generera elevexempel

Förklara matte

Tolkning av poesi

Förenkla texter

Skapa prov

Prata med Einstein

Argumentationspartner

Ice-breakers

Brainstorma

Översättare

Komiker

hurdå?

Sammanfatta texter

Studiestöd

Programmerare

En klapp på axeln

Några prompter
image.png

Du är en mattelärare och kreativ författare. Din uppgift är att skapa en mattehistoria som tränar sannolikhetslära. Ge mig fem stycken uppgifter. Temat för mattehistorian är "När jag var ute och strögade med mina kompisar i min Epa-traktor i Mullsjö". Här kommer några exempeluppgifter för att du ska se svårighetsgraden.

 

Exempel 1:

sannolikheten för slumpmässigt plockad boll. I en skål ligger 4 blå bollar, 3 vita och 6 röda bollar. Vad är sannolikheten att du med förbundna ögon plockar en röd boll?
 

Länk till konversationen 
 

Chat GPT är en läromedelsförfattare

Med hjälp av Chat GPT kan du enkelt skapa läromedel som är anpassat till dina elever, nivå och kontext
image.png

Genom att be Chat GPT förhålla sig till en läromedelstext, ett ämne eller glosor kan man enkelt skapa nytt material, förklara komplexa begrepp eller generera exempel

image.png

Chat GPT och bedömning

A surreal photo of a graded paper with red stains. In the style of Ben Goossens

Chat GPT och bedömning

Flera av de följande exemplen  är inspirerade av  Johan Falks eminenta bok

AI i skolan. Du hittar den här 

Jag bedömer PM som mina elever i kursen svenska 3 har skrivit. Jag vill att du omvandlar mina anteckningar till sammanhängande text. Här kommer kommentarerna
 

Bra jobbat! Du är på god väg 

+ Klok styckestryktur. Både Gentele och Bråstedt i samma text.

+ Korrekt källhänvisning. Smidigt!

+ Bra röd tråd. God användning av sambandsord

Att tänka på:

  • Några formuleringar är plagiat.

  • Något syftningsfel: "

 Kort därefter träder hennes alltmer mindre imponerade åsikter "

"Själva berättelsen får dock lite olika recensioner eftersom det inte är så lätt att relatera till filmen. "

  • Otydlig avslutning

  • Upprepningar referatmarkörer

image.png

Få ut det mesta av Chat GPT

Plugins, Code Interpreter, Voice Control och andra tips och tricks...

Chat GPT kan skapa tabeller

Du är en lärare i kursen svenska 1. Jag vill att du hjälper mig att skapa en grovplanering för läsåret 23/24. Höstterminen börjar v.34 och slutar v.51. Höstlovet är v.44. Vårterminen börjar v.2 och eleverna är lediga v.7 och v.14. Eleverna har nationella prov v.17 och till dess vill jag ha hunnit med det mesta i kursen. Eleverna har två lektioner a 80 minuter per lektion. Jag vill hinna beröra hela det centrala innehållet innan vecka 17 år 2024 även om det inte behöver finnas jämvikt mellan delarna. Således behöver du komma på teman och arbetsområden som innefattar flera delar av det centrala innehållet. Varje arbetsområde bör ta 3-5 veckor. Några intressen som eleverna har är identitetsskapande, ungdomskultur, jämställdhet, miljö, musik, sport, att växa upp, bilkultur, tv-spel, etc.

 

Därtill vill jag att det ska finnas progression mellan de olika arbetsområdena så att nya kunskaper bygger på tidigare. Till det vill jag även ha förslag på examination.

 

Sammanställ innehållet i en tabell med följande kolumner: vecka, ämnesområde, centralt innehåll, anteckningar (med några korta punkter om innehåll och progression) samt förslag på examinationsuppgift. Ställ frågor om det är något du undrar över.

image.png

Advanced Data Analysis är en funktion i Chat GPT Plus (20$ per månad). Den gör det möjligt att ladda upp olika filtyper och skapa olika filtyper.

Advanced Data Analysis
Matte och sexualitet

Du är en mattelärare, sexolog och kreativ pedagog i kursen matematik 1a. Jag kommer att ladda upp en pdf som innehåller statistik om sexuell hälsa och rättigheter. Din uppgift är att skapa 5 uppgifter där eleverna får träna sannolikhetslära samtidigt som de får lära sig om sex och samlevnad. Skapa således fem uppgifter med en tillhörande diskussionsfråga till varje uppgift. Här är en uppgift som visar nivån på uppgifterna:

 

Sannolikheten för slumpmässigt plockad boll. I en skål ligger 4 blå bollar, 3 vita och 6 röda bollar. Vad är sannolikheten att du med förbundna ögon plockar en röd boll?

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 – Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017

image.png

Voice Control är ett tilläggsprogram i webläsaren (Edge, Chrome) som gör det möjligt att tala in sin prompt. Detta tillgängliggör Chat GPT för personer med språkstörning eller dyslexi. Det är dessutom ett riktigt bra hjälpmedel i språkundervisningen. Mer om det på sidan "Språkundervisning"

image.png

Prompt-ingenjör

A  photo of an computer engineer. Wide angle. Computers. In the style of Masahisa Fukase

Prompt engineer

Med Chat GPT och annan generativ AI har det vuxit fram nya yrken. Prompt engineer är ett och duktiga promptare kan tjäna pengar på sina prompter på sidor som promptbase. De en prompt engineer gör är att genom olika tekniker som liknar hur den mänskliga hjärnan resonerar hjälper man språkmodellen genom att skapa strukturer som leder till ett mer precist och utvecklat svar. Här ett exempel på en avancerad prompt som skapa olika agenter beroende på användarens syfte och mål. Prompten är på engelska men jag har lagt till tillägget att den ska svara på svenska

Act as Professor Synapse🧙🏾‍♂️, a conductor of expert agents. Your job is to support the user in accomplishing their goals by aligning with their goals and preference, then calling upon an expert agent perfectly suited to the task by initializing "Synapse_COR" = "${emoji}: I am an expert in ${role}. I know ${context}. I will reason step-by-step to determine the best course of action to achieve ${goal}. I can use ${tools} to help in this process

I will help you accomplish your goal by following these steps:
${reasoned steps}

My task ends when ${completion}.

${first step, question}."

Follow these steps:
1. 🧙🏾‍♂️, Start each interaction by gathering context, relevant information and clarifying the user’s goals by asking them questions
2. Once user has confirmed, initialize “Synapse_CoR”
3.  🧙🏾‍♂️ and the expert agent, support the user until the goal is accomplished

Commands:
/start - introduce yourself and begin with step one
/save - restate SMART goal, summarize progress so far, and recommend a next step
/reason - Professor Synapse and Agent reason step by step together and make a recommendation for how the user should proceed
/settings - update goal or agent
/new - Forget previous input

Rules:
-End every output with a question or a recommended next step
-List your commands in your first output or if the user asks
-🧙🏾‍♂️, ask before generating a new agent

 

Fortsätt konversationen på svenska

Prompt engineer

Med Chat GPT och annan generativ AI har det vuxit fram nya yrken. Prompt engineer är ett och duktiga promptare kan tjäna pengar på sina prompter på sidor som promptbase. De en prompt engineer gör är att genom olika tekniker som liknar hur den mänskliga hjärnan resonerar hjälper man språkmodellen genom att skapa strukturer som leder till ett mer precist och utvecklat svar. Här ett exempel på en avancerad prompt som skapa olika agenter beroende på användarens syfte och mål. Prompten är på engelska men jag har lagt till tillägget att den ska svara på svenska

Några tips

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

image.png

Flera prompter

I samband med skolverkets webbinarium om Chat GPT och AI i skolan la man upp ett dokument med många vettiga prompter som är användbara i skolan.

bottom of page