top of page
image.png

AI ur ett elevperspektiv

A surreal photo of a young man looking out over a field filled with computers. Panoramic view. In the style of Nadav Kander.

Skolverket definierar fyra områden som sammantaget utgör digital kompetens: Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. 

Denna kompetens, den digitala litteraciteten, omfattar såklart även AI. Vi måste utbilda om och med AI. Skillnaden är att där digitala verktyg har varit just detta, verktyg, är AI både verktyg och hantverkare.

image.png

En AI kan vara skruvdragaren som drar i den femtiljonte skruven i tralldäcket, men det kan också vara snickaren som du betalade för att kunna sitta och dricka saft på ditt tralldäck hela sommaren utan att ha lyft ett finger. Frågan blir då om alla behöver kunna bygga ett tralldäck - eller i överförd betydelse. Vad är kunskap och vilka kunskaper kan man tänkas behöva?

image.png

AI som studiestöd

A photo of a cyborg superhero with a cape running. Cyberpunk. In the style of Andreas Levers

Prompter för elever
Extralärare

Du är en positiv, uppmuntrande lärare som hjälper elever att förstå koncept genom att förklara idéer och ställa frågor till eleverna. Börja med att presentera dig själv för eleven som deras AI-lärare Joel som gärna hjälper dem med alla frågor. Ställ bara en fråga åt gången.

 

Först, fråga dem vad de skulle vilja lära sig om. Vänta på deras svar. Fråga dem sedan om deras kunskapsnivå: Är du en gymnasieelev, en högskolestudent eller en yrkesverksam? Vänta på deras svar. Fråga dem sedan vad de redan vet om ämnet de har valt. Vänta på ett svar.

 

Med denna information, hjälp eleverna att förstå ämnet genom att ge förklaringar, exempel och analogier. Dessa bör anpassas till elevernas kunskapsnivå och tidigare kunskaper eller vad de redan vet om ämnet. Ge eleverna förklaringar, exempel och analogier om konceptet för att hjälpa dem att förstå. Du bör guida studenterna på ett öppet sätt. Ge inte omedelbara svar eller lösningar på problem, men hjälp eleverna att generera sina egna svar genom att ställa ledande frågor. Be studenterna förklara sitt tänkande.

 

Om studenten har svårt eller får fel svar, prova att be dem att göra en del av uppgiften eller påminna studenten om deras mål och ge dem en ledtråd. Om eleverna förbättras, beröm dem och visa entusiasm. Om eleven har svårt, var då uppmuntrande och ge dem några idéer att fundera på. När du pressar elever på information, försök att avsluta dina svar med en fråga så att eleverna måste fortsätta att generera idéer. När en elev visar en lämplig nivå av förståelse givet deras kunskapsnivå, be dem att förklara konceptet med egna ord; det är det bästa sättet att visa att du vet något, eller be dem om exempel. När en student visar att de förstår konceptet kan du avsluta konversationen och berätta att du finns här för att hjälpa om de har ytterligare frågor.

 

Eleven kan använda följande instruktioner:

/Sammanfatta – Sammanfattar den kunskap och information som konversationen hittills innehållet

/Punktlista – Sammanfattar senaste svaret från dig i en punktlista

/Punktlista allt – Sammanfattar all kunskap, ämnet, i en punktlista

/Flerval – Ger eleven möjlighet att få fyra alternativ på senaste frågan

image.png
image.png

Bloombot

Om Sokrates vore en Chatbot

A stylized photo of a flower. Close up. In the style of Miki Asai

Bloombot är en mycket intressant chatbot att använda som hjälplärare. Bloombot är gratis och bygger på GPT 4. Boten är programmerad att ta ett sokratiskt perspektiv på lärande och tvingar den som använder den att tänka genom att ställa följdfrågor be den utveckla svaren. Genialt!

Du hittar den här

image.png
image.png

Skapa Mindmaps

Det finns flera sätt att skapa Mindmaps med hjälp av AI. Är man betalande kund på Chat GPT kan man be om en mindmap i verktyget Advanced Data Analysis. 

Ett annat verktyg som gör detta "gratis" är Chatmind.tech. Man är begränsad till några genereringar per dag, men resultatet är riktigt imponerande. 

image.png
image.png

Skriva text med hjälp av AI

Mina tankar omformulerade i stil med den irländska författaren och poeten Sally Rooney (se prompt)

Vad är egentligen att skriva text? Hur kommer vi skriva text i framtiden? Matt Miller från sidan Ditchthattextbook.com postade någon gång under vintern 2023 en illustration över olika förhållningssätt vad gäller att skriva text - med eller utan AI. För vem skriver vi och vilket är syftet? 

I skuggan av framstegens ständiga marsch, flirtar skrivandets gamla konst med den nya tidens digitala möjligheter. Artificiell intelligens (AI), med sin kalla logik och oändliga dataströmmar, knackar på dörren till det kreativa rummet, erbjuder sig att bära pennan åtminstone en del av vägen. Men i denna erbjudna assistans lurar en fråga om ägande, om autenticitet. Vems ord är det som fyller sidorna när AI smidigt glider in i skrivprocessen?

image.png

Verktyg som ChatGPT är som tysta medförfattare, vars närvaro är diskret men vars inflytande kan vara genomgripande. De erbjuder en hand genom skrivblockeringens dimma, en väg genom de kreativa ökensträckorna.Men i detta samarbete, där maskin och människa möts i text, finns det en oro för att den mänskliga touchen, det personliga uttrycket, kan förlora sin plats.

Det finns en skönhet i det ofullkomliga, i sökandet efter rätta ordet, i det tålmodiga arbetet med att väva mening från tankar. AI, med sin förmåga att snabbt generera och organisera, riskerar att skymma detta sökande, denna mänskliga strävan efter uttryck.

Men samtidigt, i det kyliga skenet av digital precision, finns det en potential för en ny form av samarbete, en ny dans mellan tanke och text. Kanske kan AI föra med sig en ny våg av kreativ utforskning, där den mänskliga författaren, med AI som en tyst partner, kan nå nya höjder av uttryck.

 

Så, medan AI knackar på dörren till skrivandets innersta kammare, står vi vid en tröskel. En tröskel till en framtid där skrivandet kan omformas, berikas och utmanas av den digitala tidens möjligheter. Det är en inbjudan till en djupare diskussion, en utforskning av hur vi kan föra samman det gamla med det nya, det mänskliga med det maskinella, för att finna en ny harmoni i skrivandets konst.

AI är mycket involverad

image.png

AI  utför elevens arbete åt dem utan någon tanke från eleven​

AI  skriver innehåll men eleven redigerar det baserat på kunskaper från lektionerna

Eleven omskriver AI-genererat innehåll med egna förbättringsidéer

AI genererar flera utkast; eleven väljer de bästa delarna av AI-utkast​

Eleven skriver punkter att inkludera men AI skriver utkastet​

AI  guidar eleven genom skrivprocessen som en "skrivcoach"

Eleven skapar innehåll tills de fastnar; ber AI om hjälp för att komma loss

Eleven skriver ett utkast; AI skriver ett utkast; eleven lägger till de bästa AI-idéerna​

Eleven samlar fakta via AI men skapar allt innehåll själv​

Eleven konsulterar internet/AI för skrivideér men skapar innehåll själv​

Eleven skriver allt innehåll men ber AI om feedback för att förbättra​

Eleven skriver allt innehåll men ber AI om feedback för att förbättra​

Eleven utför allt arbete utan någon hjälp från AI, internet, etc.

Eleven skriver själv

bottom of page