top of page

WavJourney

1 sep. 2023

Skapa en berättelse med ljud och ljudeffekter utifrån en prompt

WavJourney är en AI-system som utifrån en en prompt skapar en berättelse med ljud och musik.


Förslag på användning för lärare:

  • Interaktivt Ljudmaterial: Använd WavJourney för att skapa interaktiva ljudberättelser eller lektioner som kan engagera elever på ett nytt sätt.

  • Förklarande Ljud: Skapa ljudklipp som förklarar komplexa koncept eller instruktioner, vilket kan vara särskilt användbart för elever som lär sig bättre genom auditiva metoder.

  • Kreativ Skrivning: Låt eleverna använda WavJourney för att omvandla sina skriftliga berättelser till ljudformat, komplett med musik och ljudeffekter.

WavJourney erbjuder en innovativ plattform för att utforska och skapa ljudinnehåll, vilket kan vara en värdefull resurs för lärare som vill integrera mer teknologi och kreativitet i sina lektioner.

bottom of page