top of page

30 mars 2024

Överför dig själv till en film eller skapa en dansande avatar

Viggle.ai är en innovativ tjänst som gör det möjligt för användare att överföra en persons ansikte från en bild till en video, skapande livliga animationer och personifierade videor. Tjänsten erbjuder även möjligheten att animera stillbilder, vilket tillåter användare att få bilder på personer att utföra olika handlingar, såsom att dansa. Detta öppnar för kreativa och pedagogiska tillämpningar, som att föra historiska figurer till liv eller för att skapa engagerande läromaterial.

- För pedagogisk användning:

- Skapa animerade historiska berättelser med verkliga personer från historieböckerna.

- Använda i konst och mediekurser för att lära ut animation och digitalt skapande.

- Engagera elever genom att skapa animerade presentationer med anpassade karaktärer.

- Stimulera kreativitet genom att låta elever skapa egna animerade berättelser med bilder.

Sammanfattning: Viggle.ai erbjuder ett unikt sätt att skapa animerade videor och bilder, vilket ger lärare och elever nya verktyg för kreativt lärande och presentation.

bottom of page