top of page

Tutorai.me

28 aug. 2023

Personlig AI-lärare med flera finurliga funktioner. (Bara på engelska)

TutorAI är en webbtjänst som syftar till att underlätta inlärning inom en mängd olika ämnen. Tjänsten erbjuder en plattform där användare kan söka efter ämnen de vill lära sig om, från fysik till amerikansk historia. AIn genererar innehåll som struktureras i olika lektioner med uppföljande quiz. Man har alltid möjlighet att fördjupa eller förenkla innehållet.

Förslag på användning för lärare:

  • Kompletterande Material: Lärare kan använda TutorAI som en resurs för att hitta kompletterande material inom olika ämnen, vilket kan vara användbart för att förstärka lektioner eller erbjuda extra utmaningar för elever.

  • Självstudier: Uppmuntra elever att använda TutorAI för självstudier eller som en resurs för läxor och projekt. Detta kan hjälpa dem att ta eget ansvar för sin inlärning.

  • Differentierad Undervisning: Eftersom TutorAI erbjuder en rad olika ämnen, kan lärare använda tjänsten för att anpassa material till elever med olika inlärningsbehov och intressen.

  • Förberedelser: Lärare kan själva använda TutorAI för att snabbt sätta sig in i nya ämnen eller koncept som de behöver undervisa i, vilket kan underlätta planering och förberedelser.

TutorAI erbjuder en flexibel och användarvänlig plattform som kan vara ett värdefullt komplement till traditionell undervisning

bottom of page