top of page

Tome.app

28 juli 2023

Skapa en presentation utifrån en prompt eller en text som du kopierar in

Tome.app är en digital tjänst avsedd för att underlätta uttryck av idéer och tankar i en digital miljö. Istället för att fungera som en traditionell presentation eller dokument, erbjuder den en mer flexibel och anpassningsbar yta. Användare behöver inte fokusera på designaspekter eller komplex formatering, vilket gör det enklare att fokusera på själva innehållet. Den webbaserade plattformen är responsiv och anpassar sig efter olika skärmstorlekar. Dessutom innehåller den AI-baserade verktyg som kan assistera i innehållsskapande.


För lärare kan Tome.app vara användbart på följande sätt:

  • Som ett verktyg för att skapa och dela lektionsmaterial.

  • För att samla och organisera resurser för undervisning.

  • Som en plattform där elever kan presentera sina arbeten på ett digitalt och interaktivt sätt.

  • För att snabbt generera och anpassa innehåll med hjälp av AI-funktioner.


Mer information finns på Tome.app.bottom of page