top of page

26 nov. 2023

AI-driven livscoach

Summit är en AI-driven livscoach som hjälper användare att uppnå sina personliga och professionella mål. Genom att kombinera element av målsättning, ansvarighet och personlig anpassning, erbjuder Summit en unik plattform för både lärare och elever att utvecklas.

Användningsområden för lärare och elever:

  1. Målsättning i undervisningen: Lärare kan använda Summit för att sätta och följa upp mål relaterade till kursplanering, elevutveckling och personlig professionell utveckling.

  2. Ansvarighet för elever: Elever kan använda Summit för att hålla sig ansvariga för sina akademiska och extrakurrikulära mål, vilket ökar deras motivation och framgång.

  3. Personlig utveckling: Både lärare och elever kan använda Summit för att sätta och uppnå personliga mål som hälsa, hobbyer och livsfärdigheter.

  4. Anpassad coaching: Plattformen erbjuder anpassningsbara coachingstilar, vilket gör det möjligt för användare att välja en coachningstil som bäst passar deras behov.

  5. Gemenskapsbyggande: Genom att ansluta till gemenskaper av likasinnade individer kan användare få stöd och inspiration från andra som delar liknande mål.

bottom of page