top of page

24 feb. 2024

Bildgenerator - testa utan inloggning på hugging face

Stable Cascade, en text-till-bild-modell från Stability AI, erbjuder en unik möjlighet för lärare att skapa anpassat visuellt material direkt från textbeskrivningar. Denna modell, som är enkel att använda på konsumenthårdvara, kan revolutionera skapandet av undervisningsmaterial genom att:

  • Generera illustrativa bilder för att förklara komplexa begrepp.

  • Skapa anpassade bilder för lektioner, presentationer och studiematerial.

  • Stimulera elevers kreativitet och förståelse genom bildbaserade projekt och uppgifter.

  • Underlätta skapandet av visuellt engagerande innehåll för distansundervisning.

Stable Cascade möjliggör för lärare att enkelt skapa visuellt material som berikar lärandemiljön och engagerar elever på nya sätt.

bottom of page