top of page

Speaker coach i Powerpoint

6 sep. 2023

Presentationsträning i powerpoint. (Än så länge bara på engelska)

Speaker Coach är en funktion i Microsoft PowerPoint som hjälper dig att förbereda dig inför presentationer. Verktyget utvärderar ditt taltempo, tonhöjd och användning av fyllnadsord, informellt språk, eufemismer och känsliga termer. Efter varje repetition får du en rapport med statistik och förslag på förbättringar. Det är viktigt att notera att Speaker Coach för närvarande endast förstår engelska och är tillgänglig när ditt Office-användargränssnitt är på engelska.

Förslag på användning för lärare:

  • Förberedelse för Föreläsningar: Använd Speaker Coach för att öva på dina föreläsningar och få feedback på ditt taltempo, tonhöjd och språk.

  • Elevernas Presentationsträning: Låt eleverna använda verktyget för att förbereda sig inför muntliga presentationer i klassen.

  • Språkundervisning: Om du undervisar i engelska kan detta verktyg vara särskilt användbart för att hjälpa eleverna att förbättra deras uttal och presentationsteknik.


Speaker Coach erbjuder en praktisk lösning för lärare som vill förbättra sina egna eller sina elevers presentationstekniker.


bottom of page