top of page

27 juli 2023

Realistisk läppsynk. Gratis men kräver ibland att man får vänta i kö.

SadTalker är en AI-tjänst som skapar realistiska 3D-animerade talande ansikten från en enda bild och ljudklipp. Genom att generera 3D-rörelsekoefficienter (huvudposition, uttryck, etc) från ljudet och implicit modulera en ny 3D-medveten ansiktsrendering, kan SadTalker skapa talande huvudvideor som är både realistiska och uttrycksfulla. Detta verktyg kan vara särskilt användbart för att skapa engagerande och emotionellt laddade presentationer eller berättelser.


Som lärare kan du använda SadTalker på följande sätt i språkundervisningen:


  • Språkutveckling: Använd SadTalker för att hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan tal och ansiktsuttryck. Genom att observera de animerade ansiktena kan eleverna få en djupare förståelse för hur uttryck och röstton samspelar i kommunikation.

  • Kreativt berättande: SadTalker kan användas för att skapa engagerande och emotionellt laddade berättelser. Genom att mata in en kort beskrivning eller idé, kan eleverna få en mer detaljerad och emotionellt laddad historia att arbeta med och utveckla vidare.

  • Tillgänglighet: För elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter kan SadTalker vara ett värdefullt verktyg. Genom att omvandla text till tal och visualisera det talade ordet kan det göra innehållet mer tillgängligt och lättare att förstå.


Du hittar SadTalker på deras hemsida här.bottom of page