top of page

11 nov. 2023

Skapa flashcards med hjälp av AI och låt AI förklara. Kräver ingen inloggning!

Revisely AI Flashcard Generator https://www.revisely.com/flashcard-generator är ett innovativt verktyg som använder AI för att omvandla bilder, anteckningar, läroböcker, PDF:er, PowerPoint-presentationer och andra dokument till flashcards. Kräver inget inlogg och du kan låta AI:n utöka förklaringen av begreppet! Detta verktyg erbjuder en snabb och effektiv metod för att skapa studiematerial genom att helt enkelt ladda upp dina material, varpå AI:n skapar flashcards på bara några sekunder

Såhär kan man använda Revisely AI Flashcard Generator i skolan:

  • Omvandla läroböcker och anteckningar till flashcards för att underlätta repetition och inlärning.

  • Använd verktyget för att skapa interaktiva och personanpassade studiematerial.

  • Dela, skriv ut eller exportera flashcards för användning i klassrummet eller för hemstudier.


bottom of page