top of page

28 juli 2023

AI-skapade raplåtar av rappare såsom Eminem, Snoop Dogg och Drake

Rapli.co är en AI-baserad plattform som ger användare möjlighet att skapa raplåtar. Med Rapli kan användare generera unika raplåtar baserade på en given berättelse eller ämne. Processen är enkel: användaren ger instruktioner eller skriver en berättelse, och inom två minuter genererar AI:n en raplåt baserad på dessa instruktioner. Denna tjänst kan vara särskilt rolig för att överraska vänner med en personlig raplåt.

Användning i undervisningssammanhang

  • Musik och kreativt skrivande: Lärare kan använda Rapli som ett verktyg för att introducera eleverna till rapmusik och kreativt skrivande. Elever kan skapa sina egna raplåtar baserade på ämnen de studerar i klassen.

  • Teknologi och AI: Rapli kan användas som ett exempel på hur AI kan användas inom konst och kreativitet, vilket kan vara en intressant diskussionspunkt i klassrummet.

  • Språk och rytm: Genom att skapa raplåtar kan eleverna utforska språkets rytm och hur ord kan användas på kreativa sätt.

  • Grupparbete: Elever kan arbeta i grupper för att skapa raplåtar om specifika ämnen, vilket kan främja samarbete och kreativt tänkande.


För att utforska Rapli och dess funktioner kan du besöka deras webbplats.


bottom of page