top of page

30 dec. 2023

Svenskskapad digital Study Buddy

Qurie är ett digitalt verktyg som kombinerar teknik och pedagogik för att underlätta och effektivisera inlärningen. Det interaktiva systemet använder AI för att skapa anpassade quiz, generera frågor och svar baserade på texter, samt sammanfatta längre textavsnitt för enklare förståelse. Flashcards ingår också för att hjälpa användare att öva och stärka sitt minne​​​​​​​​​​.


Här är några sätt som lärare och elever kan använda Qurie i utbildningssammanhang:


  • Skapa anpassade lektioner snabbt och effektivt med bara några klick, vilket sparar tid och arbetskraft​​.

  • Använda interaktiva quiz för att utmana och motivera elever och anpassa sig till olika inlärningsstilar​​​​.

  • Generera studiefrågor för en djupare förståelse av ämnet​​.

  • Sammanfatta och presentera texter på ett sätt som är lättförståeligt, vilket gör inlärningen mer engagerande​​.

  • Använda flashcards för att förstärka minnet och underlätta repetition av kursmaterial​​.


Qurie representerar en ny era av lärande där AI-teknik möjliggör mer dynamiska och interaktiva studieupplevelser.

bottom of page