top of page

Questionwell.org/

4 aug. 2023

Quizgenerator. Be om ett quiz på ett ämne eller klistra in en text

QuestionWell är en AI-driven frågegenerator designad för att hjälpa lärare att skapa en mängd olika frågetyper baserat på inläst material. Genom att mata in en text kan lärare få AI:n att generera väsentliga frågor, inlärningsmål och flervalsfrågor som är anpassade efter textens innehåll. Dessa frågor kan sedan exporteras till populära verktyg som Kahoot, Quizziz, Google Forms, Microsoft Forms och många andra.

Användning i undervisningssammanhang med fokus på AI-funktionaliteten

  • Tidsbesparing: Istället för att manuellt skapa frågor kan lärare använda QuestionWell för att snabbt generera en mängd olika frågetyper baserat på det material de undervisar i.

  • Anpassade frågor: Med hjälp av AI kan QuestionWell skapa frågor som är direkt anpassade efter det inlästa materialet, vilket säkerställer att frågorna är relevanta och utmanande för eleverna.

  • Integration med andra verktyg: Efter att ha genererat frågorna kan lärare enkelt exportera dem till sina favoritverktyg för att skapa quiz, prov eller andra bedömningar.


För att utforska QuestionWell och dess AI-funktionaliteter kan du besöka deras webbplats.


bottom of page