top of page

10 okt. 2023

AI-driven manusförfattare

Plotdot är en AI-drivna skrivassistent speciellt utformad för manusförfattande. Den omvandlar idéer till fullständiga manus på bara några timmar istället för dagar. Med Plotdot kan användare skapa fängslande manus, engagerande karaktärer och kraftfulla handlingar. Verktyget är särskilt användbart för de som står inför utmaningen med ett blankt papper eller de som vill förstärka sitt eget berättande.


Förslag på användning för lärare:

  • Kreativt skrivande: Använd Plotdot i skrivkurser för att hjälpa elever att utveckla sina manusfärdigheter och övervinna skrivblockering.

  • Film- och teaterproduktion: Låt eleverna använda Plotdot för att skapa manus för skolproduktioner eller kortfilmer.

  • Karaktärsutveckling: Utnyttja Plotdots AI-funktioner för att hjälpa elever att skapa djupa och mångfacetterade karaktärer för sina berättelser.


Plotdot erbjuder en unik lösning för de som vill utforska världen av manusförfattning med hjälp av AI, vilket kan vara en värdefull resurs för lärare inom kreativt skrivande och filmproduktion.

bottom of page