top of page

28 juli 2023

Text-till-tal

Play.ht är en webbtjänst som låter dig omvandla text till tal med hjälp av AI. Med Play.ht kan du välja mellan över 800 naturliga AI-röster i 142 olika språk och dialekter. Du kan även anpassa röstens tonfall, hastighet och betoning för att skapa en unik och engagerande lyssnarupplevelse. Detta verktyg kan vara särskilt användbart för att skapa ljudinnehåll för olika ändamål, som e-lärande, podcaster, videor och mycket mer.


Som lärare kan du använda Play.ht på följande sätt i undervisningen:

  • Ljudböcker: Använd Play.ht för att omvandla textböcker till ljudböcker. Detta kan vara särskilt användbart för elever med läs- och skrivsvårigheter, som dyslexi, eller för elever som lär sig bäst genom att lyssna.


  • Kreativt berättande: Använd Play.ht för att skapa engagerande och unika berättelser. Genom att använda olika AI-genererade röster kan eleverna skapa karaktärer och berättelser som är levande och uttrycksfulla.


Du hittar Play.ht på deras hemsida här.
bottom of page