top of page

Perplexity.ai

18 mars 2023

Websökning med AI funktionalitet

Perplexity.ai är en innovativ webbplats som fungerar som en personlig sökassistent, kallad Copilot. Denna tjänst låter användare ladda upp text- eller PDF-filer (upp till 10MB) och ställa specifika frågor relaterade till innehållet i dessa filer. Med hjälp av avancerad AI-teknik kan Copilot söka igenom filerna och leverera relevanta svar på användarens frågor. Detta gör det möjligt för användare att snabbt och effektivt hitta den information de behöver utan att manuellt bläddra igenom stora mängder text.


Förslag på hur man kan använda Perplexity.ai som lärare:

  • Forskningsstöd: Ladda upp forskningspapper eller artiklar och använd Copilot för att snabbt hitta specifik information eller svar på frågor.

  • Lektionsplanering: Ladda upp läroböcker eller kursmaterial och ställ frågor för att snabbt hitta relevanta avsnitt för kommande lektioner.

  • Interaktivt inlärningsstöd: Uppmuntra eleverna att använda Perplexity.ai för att ställa frågor om läromedel och få direkta svar.

  • Tidsbesparing: Istället för att manuellt söka igenom stora dokument, använd Copilot för att snabbt hitta den information du behöver.

  • Teknik i klassrummet: Introducera eleverna för AI och hur det kan användas för att förbättra inlärningen genom att visa dem hur Perplexity.ai fungerar.


Du hittar tjänsten här.
bottom of page