top of page

31 okt. 2023

Anteckningsapp med AI-funktionalitet


Notion är en sammankopplad arbetsyta där användare kan skapa, dela och samarbeta kring dokument, wikis och projekt. Genom dess AI-funktioner kan användare automatisera tråkiga uppgifter och förbättra skrivande och organisering, vilket möjliggör ett effektivt och strömlinjeformat arbetsflöde. Med Notion kan användare centralisera all kunskap, kommunicera effektivare och hantera projekt av alla slag på ett mer effektivt sätt https://www.notion.so/


Såhär kan man använda Notion i skolan:


Organisera personliga uppgifter och anteckningar samt hålla klassanteckningar, uppgifter och lektionsplaner på ett organiserat sätt, vilket underlättar både undervisning och studier

  • Skapa dynamiska anteckningar med kod, video, bilder, ekvationer och ljudspår, samt dra och släpp redigering för att strukturera tankar, dispositioner och planer effektivt

  • Publicera sidor online som en uppgift eller ett projekt, vilket ger en snabb och enkel metod för att bygga och underhålla en webbplats för klassprojekt eller individuella portföljer


3. För att utforska alla verktyg och funktioner som Notion erbjuder, besök https://www.notion.so/

bottom of page