top of page

30 dec. 2023

Realtidsöversättning av tal

Metas Seamless är en familj av AI-modeller som möjliggör naturlig och autentisk kommunikation över språkgränserna. SeamlessM4T är en omfattande flerspråkig och multimodal översättningsmodell som stöder ungefär 100 språk och utgör grunden för SeamlessExpressive och SeamlessStreaming. SeamlessExpressive bevarar prosodi och röststil medan SeamlessStreaming stöder simultan översättning och strömmande automatiskt taligenkänning (ASR) för runt 100 språk. Dessa två kombineras i Seamless, en enhetlig modell för realtids- och uttrycksfulla översättningar​​​​​​​​.

För lärare och elever kan Seamless vara en kraftfull resurs:


  • Skapa realtidsöversättningar av tal, vilket kan användas i språkinlärning eller internationella studentutbyten.

  • Använda uttrycksfulla översättningar för att bevara kulturella och lingvistiska nyanser i kommunikation.

  • Utnyttja automatisk taligenkänning för att snabbt översätta och transkribera föreläsningar eller diskussioner.


Seamless representerar framsteg inom språkteknologi, vilket möjliggör enklare och mer genuin kommunikation över språkbarriärer.

bottom of page