top of page

Magicast

31 juli 2023

Magicast.ai låter dig genera en Podcast där en eller två personer samtalar om ett ämne som du väljer.


Magicast är en webbtjänst som skapar podcasts på begäran baserade på användarens specifika intressen. Genom att använda avancerade teknologier, undersöker Magicast flera databaser för att sammanställa det bästa innehållet för användaren. Resultatet är en naturlig och mänskligliknande syntetiserad talad ljudfil som kan lyssnas på när som helst, var som helst.


Som lärare kan du använda Magicast på följande sätt:


  • Personlig lärande: Använd Magicast för att skapa personliga podcasts om ämnen som du vill lära dig mer om. Detta kan vara särskilt användbart för att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och forskningen inom ditt ämnesområde.

  • Resurs för elever: Magicast kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att utforska sina egna intressen. Du kan uppmuntra eleverna att skapa sina egna podcasts om ämnen de är intresserade av, vilket kan hjälpa dem att fördjupa sin förståelse och engagemang för ämnet.

  • Hörförståelse: Precis som med Recast, kan Magicast användas för att förbättra elevernas hörförståelse. Genom att lyssna på podcasts kan eleverna öva på att förstå talad engelska, vilket är en viktig färdighet i språkinlärning.


Du hittar Magicast på deras hemsida här.


bottom of page