top of page

LlaVA: Large Language and Vision Assistant

9 okt. 2023

Tolka bilder med hjälp av språkmodell

LLaVA, https://llava.hliu.cc/ är en plattform som kombinerar stora språk- och bildbehandlingsmodeller för att assistera användare i att förstå och interagera med bilder. Genom att använda LLaVA kan användare ställa frågor om bilder, såsom "Vad är ovanligt med den här bilden?" eller "Vad bör jag vara försiktig med när jag besöker den här platsen?". Plattformen är byggd med Gradio och är avsedd för icke-kommersiellt bruk


Förslag på användning för lärare:

  • Bildanalys: Använd LLaVA i konst- eller fotokurser för att hjälpa elever att analysera och förstå bilder på djupare nivåer.

  • Interaktiv Undervisning: Integrera LLaVA i lektioner där eleverna kan ladda upp bilder och ställa frågor för att få insikter och förståelse om bilden.

  • Kritiskt Tänkande: Uppmuntra eleverna att använda LLaVA för att ställa kritiska och tankeväckande frågor om bilder, vilket kan hjälpa dem att utveckla kritiskt tänkande.


LLaVA erbjuder en unik kombination av språk- och bildbehandling för att ge djupare insikter och förståelse av bilder, vilket kan vara en värdefull resurs för lärare inom olika ämnesområden.

bottom of page