top of page

Lexica.art

31 juli 2023

En bildgenerator som är värd att hålla ett öga på...

Lexica.art är en AI-baserad plattform som låter dig generera unika och kreativa bilder och texter. Med Lexica.art kan du skapa allt från detaljerade 3D-renderingar till surrealistiska konstverk och fantasifulla berättelser. Du kan söka efter specifika teman eller stilar, eller låta AI:n generera något helt nytt baserat på dina instruktioner.


Användning i undervisningssammanhang

  • Skapa konst och berättelser i klassrummet: Lärare kan använda Lexica.art för att skapa unika konstverk och berättelser för sina lektioner. Detta kan vara ett roligt och engagerande sätt att introducera eleverna till konst, kreativt skrivande och AI.

  • Förbättra digital kompetens: Genom att använda Lexica.art kan eleverna utveckla viktiga digitala färdigheter, inklusive att arbeta med AI och digitalt innehållsskapande. Detta kan vara särskilt värdefullt i en allt mer digital värld.

  • Kreativt berättande: Lexica.art kan användas för att skapa unika visuella berättelser. Eleverna kan använda AI för att generera bilder och texter som kompletterar deras berättelser och presentationer.

  • Forskning och utforskning: Lexica.art kan också användas som ett forskningsverktyg, vilket gör det möjligt för eleverna att utforska och lära sig om de senaste framstegen inom AI och maskininlärning.


För att börja använda Lexica.art, kan du besöka webbplatsen och klicka på "Get started".bottom of page