top of page

Goblin Tools

16 aug. 2023

Bryt ned en uppgift i steg. Fantastiskt verktyg för elever med behov av stegvisa anpassningar

Goblin.tools - AI-baserad verktyg för att bryta ner uppgifter

Goblin.tools är en digital plattform som använder artificiell intelligens för att hjälpa användare att bryta ner komplexa uppgifter i hanterbara steg. Genom att skriva in en uppgift eller ett mål kan AI:n automatiskt generera en lista med konkreta steg som behövs för att slutföra uppgiften.


Användning i undervisningssammanhang

  • Stöd för elever med organisatoriska utmaningar: Goblin.tools kan vara särskilt användbart för elever som har svårt att organisera sina tankar eller bryta ner stora uppgifter. Genom att använda detta verktyg kan de få en tydlig vägledning om hur de ska närma sig en uppgift steg för steg.

  • Förbättrad självständighet: Med hjälp av Goblin.tools kan eleverna lära sig att självständigt bryta ner och hantera sina skoluppgifter, vilket kan öka deras självförtroende och självständighet.

  • Anpassning till individuella behov: Eftersom varje elev är unik kan lärare och elever anpassa de genererade stegen efter varje elevs specifika behov och förutsättningar.

  • Förbättrad förståelse: Genom att bryta ner uppgifter i mindre steg kan eleverna få en djupare förståelse för varje del av uppgiften, vilket kan leda till bättre inlärningsresultat.


För att utforska hur Goblin.tools kan stödja elevernas inlärning och organisatoriska färdigheter, besök plattformens webbplats.


Här visar läraren Jonathan Tensetti hur man kan använda Goblin Tools


bottom of page