top of page

24 feb. 2024

Skapa en chattbot som du kan dela med din klass (utan krav på inloggning)

Fobizz erbjuder ett digitalt verktygssätt och fortbildningsmöjligheter för lärare, med fokus på digital undervisning och användning av artificiell intelligens (AI) i skolan. Plattformen syftar till att underlätta för lärare genom att tillhandahålla enkla och säkra digitala verktyg, GDPR-anpassad AI för text, bild, språk, personer och dokument, samt färdiga undervisningsmaterial. Dessutom erbjuder fobizz professionell utveckling genom webbinarier och kurser i användningen av digitala medier och AI, vilket gör det möjligt för lärare att utveckla sina digitala färdigheter och integrera ny teknik i undervisningen.

 • Användningsområden i undervisningen:

  • Användning av GDPR-anpassad AI för att skapa interaktiva undervisningsmaterial.

  • Utveckling av digital kompetens genom professionella utvecklingskurser och webbinarier om AI.

  • Delning av digitalt innehåll, såsom video, ljud och skärminspelningar, på ett enkelt och säkert sätt.

  • Användning av digitala verktyg som interaktiva arbetsblad, digitala whiteboard och samarbetsvita tavlor för att främja kollaborativt lärande.

  • Kritiskt utforskande av AI-teknik av elever, underlättande av lärandeprocessen genom snabbare och effektivare metoder.

Fobizz är en plattform som stärker lärarnas digitala kompetens och förenklar integreringen av digitala verktyg och AI i undervisningen.

bottom of page