top of page

Elevenlabs.ai

20 juli 2023

Övertygande text-till-tal på flera språk

ElevenLabs.io är en plattform som specialiserar sig på generativ röst-AI. Med hjälp av avancerad teknik erbjuder ElevenLabs möjligheten att omvandla text till tal och skapa röstkloner som är otroligt lika mänskliga röster. Denna teknik kan användas för att skapa realistiska röstöversättningar för olika typer av innehåll, från videor och spel till ljudböcker och chatbots. ElevenLabs strävar efter att leverera högkvalitativt ljud som fångar mänsklig intonation och känsla, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för alla som behöver professionell röstproduktion.


Förslag på hur man kan använda ElevenLabs.io som lärare:


  • Lektionsmaterial: Omvandla skriftliga lektionsplaner eller material till ljudformat för att göra dem mer tillgängliga för elever med lässvårigheter.

  • Språkundervisning: Använd röstgeneratorn för att demonstrera korrekt uttal och intonation i olika språk.

  • Interaktiva upplevelser: Skapa interaktiva berättelser eller spel där ElevenLabs röst-AI ger karaktärerna liv.

  • Ljudböcker: Förvandla läroböcker eller andra läsmaterial till ljudböcker för att underlätta för elever som lär sig bäst genom att lyssna.

  • Chatbots: Skapa en AI-driven chatbot för att svara på elevers frågor om lektioner eller läxor, vilket ger dem en mer engagerande inlärningsupplevelse.


Du hittar tjänsten här.
bottom of page