top of page

Curipod

28 juli 2023

Med hjälp av Curipod kan du automatiskt skapa lektioner med tillhörande presentation, frågor, exit tickets, etc

Curipod är en plattform designad för lärare som vill skapa interaktiva lektioner fyllda med kreativitet, reflektion och kritiskt tänkande. Med hjälp av artificiell intelligens kan lärare planera och leverera engagerande lektioner där även de mest tystlåtna eleverna uppmuntras att delta aktivt.


Användning i undervisningssammanhang


  • Ökad elevengagemang: Med Curipod kan lärare skapa lektioner där alla elever känner sig uppmuntrade att delta, vilket leder till ökat engagemang och aktivt deltagande.

  • AI-stödda lektioner: Curipod erbjuder verktyg för att generera lektioner med hjälp av AI, vilket kan spara tid och ge inspiration till lärare.


  • Gemenskap och delning: Lärare kan upptäcka och dela lektioner med kollegor, vilket främjar samarbete och delning av bästa praxis.


För att utforska Curipod och dess funktioner kan du besöka deras webbplats.bottom of page