top of page

Conversly

7 sep. 2023

Språkinlärningsapp till Ios och Android

Conversly är en språkinlärningsapp som fokuserar på att öva konversation snarare än enbart översättning av meningar. Appen använder en avancerad AI, drivet av ChatGPT, för att simulera konversationer. Användare kan välja mellan fyra olika konversationslägen och tala med olika karaktärer. Appen stöder flera språk, inklusive japanska, spanska, franska, portugisiska, ryska och tyska.


Förslag på användning för lärare:

  • Språkträning: Använd Conversly som ett komplement till traditionell språkundervisning för att hjälpa eleverna att öva på att tala och lyssna.

  • Interkulturell Förståelse: Låt eleverna interagera med olika karaktärer för att få en bättre förståelse för olika kulturer och dialekter.

  • Förberedelse för Resor: Om en skolresa till ett land där ett främmande språk talas är planerad, kan Conversly vara ett utmärkt verktyg för att förbereda eleverna.


Conversly erbjuder en unik inriktning på språkinlärning genom att fokusera på konversation, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för lärare som undervisar i språk.

bottom of page