top of page

Classpoint.io

9 aug. 2023

Insticksprogram till powerpoint som låter dig generera frågor på dina slides. Frågorna kan sedan besvaras digitalt varefter svaren syns på din skärm/projektor.

ClassPoint är en innovativ plattform som integrerar direkt med Microsoft PowerPoint för att förvandla vanliga presentationer till interaktiva undervisningslektioner. Genom att använda ClassPoint kan lärare skapa engagerande quiz, omröstningar och andra interaktiva aktiviteter direkt inom sina PowerPoint-presentationer. Detta gör det möjligt för lärare att mäta elevernas förståelse i realtid och anpassa sin undervisning därefter.

Användning i undervisningssammanhang med fokus på AI-funktionaliteten

  • Interaktiva Quiz: Med ClassPoint kan lärare snabbt skapa och infoga quiz direkt i sina PowerPoint-presentationer. Dessa quiz kan användas för att testa elevernas kunskap, stimulera diskussion eller bryta upp en lektion med en rolig aktivitet.

  • Gamifierad inlärning: ClassPoint erbjuder funktioner för att gamifiera inlärningsprocessen, inklusive stjärnor, nivåer och en topplista. Detta kan öka elevernas motivation och engagemang i klassrummet.

  • Anpassade presentationer: Med hjälp av AI kan ClassPoint analysera elevernas svar och feedback för att hjälpa lärare att anpassa sina presentationer och lektioner baserat på elevernas behov.

  • Mångspråkigt stöd: ClassPoint stöder flera språk, vilket gör det till ett användbart verktyg för språkundervisning eller för klassrum med elever som talar olika språk.


För att utforska ClassPoint och dess AI-funktionaliteter kan du besöka deras webbplats.bottom of page