top of page

Chatmind

17 aug. 2023

AI-baserat verktyg för mindmaps

Chatmind är en digital plattform som använder artificiell intelligens, särskilt GPT-4, för att skapa tankekartor och underlätta brainstorming. Genom att enkelt skriva in nyckelord eller använda fördefinierade mallar kan användare generera detaljerade och flernivå-tankekartor som hjälper till att organisera och visualisera idéer.


Användning i brainstorming och tankekartläggning

  1. Snabb idégenerering: Med Chatmind kan användare bara skriva in ett initialt koncept eller nyckelord, och plattformen kommer att generera en omfattande tankekarta runt det.

  2. Flexibilitet: Användare kan välja mellan olika AI-modeller, som GPT-3.5 och GPT-4, för att generera tankekartor. Dessutom kan de enkelt modifiera indata för att regenerera tankekartor baserat på nya krav.

  3. Mallbibliotek: För de som söker inspiration erbjuder Chatmind ett bibliotek med mallar för olika ändamål, som arbetsöversikter, bokanteckningar och kunskapsramverk.

  4. Redigering och export: Efter att ha genererat en tankekarta kan användare lägga till, ta bort eller redigera ämnen. De kan också exportera sina tankekartor i flera format, inklusive bilder, SVG, Markdown och Xmind-filer.


För pedagoger och elever kan Chatmind vara ett värdefullt verktyg för att brainstorma idéer, planera projekt eller skapa visuella representationer av komplexa koncept. Genom att använda AI för att underlätta tankekartläggning kan användare spara tid och fokusera på att fördjupa sig i sina idéer. Besök Chatmind för att utforska plattformens funktioner.


bottom of page