top of page

Ayefie

31 juli 2023

Chatta med en pdf eller ett Word dokument

Ayfie är en webbtjänst som erbjuder en rad AI-drivna verktyg för att interagera med och analysera dokument. Med Ayfie kan du söka i dokument, analysera text och säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Ayfie kombinerar tekniker som naturligt språkbearbetning (NLP) och maskininlärning för att ge användare insikter och effektivitet i deras arbete med dokument.


Som lärare kan du använda Ayfie på följande sätt i språkundervisningen:

  • Dokumentanalys: Använd Ayfie för att analysera texter och dokument. Detta kan vara särskilt användbart när du arbetar med stora textmängder, som forskningsartiklar eller läroböcker.

  • Sökfunktion: Ayfie kan hjälpa dig att snabbt hitta relevant information i dina dokument. Detta kan vara till stor hjälp när du förbereder lektioner och behöver hitta specifika uppgifter eller information.

  • Tillgänglighet: För elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter kan Ayfie vara ett värdefullt verktyg. Genom att omvandla text till tal kan det göra innehållet mer tillgängligt och lättare att förstå.

  • Språkutveckling: Ayfie kan användas för att utveckla elevernas språkfärdigheter. Genom att analysera texter och dokument kan eleverna få en djupare förståelse för språkstrukturen och hur språket används i olika sammanhang.


Du hittar Ayfie på deras hemsida här.


bottom of page