top of page

9 okt. 2023

Ta anteckningar och prata med uppsatser

Avidnote är en digital plattform designad specifikt för forskare. Den använder AI för att hjälpa användare att ta anteckningar, skriva vetenskapliga artiklar och analysera data. Med Avidnote kan forskare enkelt skriva och organisera sin forskning. Plattformen erbjuder möjligheten att hålla alla forskningsanteckningar, labbanteckningar, fältanteckningar och studieanteckningar säkra, organiserade, lätt sökbara och alltid tillgängliga online. Avidnote rekommenderas av flera universitet på deras webbplatser.


Förslag på användning för lärare:

  • Forskningsstöd: Använd Avidnote för att organisera och skriva forskningsmaterial, vilket kan vara särskilt användbart för lärare som också är aktiva forskare.

  • AI-förstärkt skrivande: Dra nytta av Avidnotes AI-funktioner för att skriva, läsa och analysera data, vilket kan förbättra kvaliteten på forskningsartiklar och rapporter.

  • Samarbete: Om du vill samarbeta med fler än en person på Avidnote kan du uppgradera till ett premiumkonto, vilket gör det möjligt att samarbeta med större grupper.


Avidnote erbjuder en omfattande lösning för forskare och lärare som vill ha en centraliserad plattform för att skriva, organisera och analysera sin forskning med hjälp av AI.

bottom of page