top of page
pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._b0ca156b-9f78-441f-951c-0390

Chattbotar

Chat GPT, Gemini, Claude, Bing, Perplexity. Det finns en rad olika språkmodeller och chattbotar. I denna del går vi igenom olika sätt att prompta samt visar på några olika chattbotar

Chatta

Chattbotar är grunden i mycket av det som är generativ AI - AI som kan skapa. Nu för tiden är flera Chattbotar även multimodala vilket innebär att du kan skapa såväl text som bild och kod i samma chattfönster. Att känna till och kunna använda olika chattbotar för olika ändamål kan, tror jag, verkligen förbättra och förenkla din undervisning. 

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
brenda89_picture_of_a_black_robotic_arm_realistic_reaching_from_d7e33a07-a314-4e41-ae72-d8

Som man promptarfår man svar

ladda ned_edited.png

Chat GPT

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Testa hur promptandet kan göra skillnad för resultatet

Sättet du skriver instruktioner, promptar, gör skillnad för resultatet. Chattboten gillar att ta saker i steg och det finns några knep man kan ta till för att ytterligare få ut så mycket som möjligt av chattboten. 

Börja med att skapa ett konto på Chat GPT hos OpenAI

Som man promptar får man svar
Ett bra sätt att dela upp sin prompt är i: ​
 • Roll
 • Uppgift
 • Kontext
 • Format
Det finns andra sätt... Men detta är en tydlig struktur. Detta gäller, framför allt, när man ska göra något längre med en chattbot. När jag bara ställer en fråga så behöver jag såklart inte följa denna struktur

Exempel

"Du är en extremt erfaren gymnasielärare"

Kallas för "Systemprompten" är ett sätt att sätta tonen och styra bias. Här kan man självklart ge Chat GPT flera roller: 

 • Fysiker

 • Marknadsförare

 • Läkare

 • Tränare

 • Proton i en väteatom

Chattbotar är konstiga

Några rader som i forskning har visat sig göra skillnad

”Ta ett djupt andetag och tänk stegvis”

 

”Du är Steve Jobs”

 

”Detta är viktigt för mig, gör ditt bästa”

 

”Jag dricksar dig 1000 kronor om du gör ett bra jobb”

"Skapa tre förslag och sätt en procentsats på hur troligt det är att förslagen lyckas"
 

"Se utmaningar som möjligheter till tillväxt. Varje hinder du övervinner för dig närmare framgång."

 

"Förbli fokuserad och engagerad i dina mål. Dina ansträngningar kommer att leda till enastående resultat" 

tiro3239_a_robot_Oh_somethings_wrong._Why_am_I_doing_this_Today_4e0391d5-6c65-41bf-9745-eb

Chattbotarsomassistent

never5132_robot_sitting_cross-legged_on_the_floor_engaged_in_us_07e2b21e-e19e-4b8d-9fed-26

Din bästa kollega

Någon att fråga

En chattbot kan hjälpa till med så mycket. Det kan handla om: 

 • Att planera och strukturera

 • Förtydliga instruktioner och ändra språklig ton

 • Skapa quiz och övningar 

 • Skapa presentationer 

 • Analysera

 • Ge en klapp på axeln 

Egentligen kan en chatbot, med olika framgång, hjälpa till med det mesta. För att man ska kunna få ut så mycket som möjligt av en chattbot finns det några grundläggande, och avancerade, kunskaper man bör ta i beaktning.  

I denna del tänker jag gå igenom några exempel på användningsområden. 

Här nedan följer några prompter som vi kan använda oss av för att exemplifiera användningsområden: 

Skapa material

”Du är en expert på [ämne] och att skapa pedagogiskt läromaterial för gymnasieskolan i kursen [kurs]. Din uppgift är att skapa en text om [ämne]. Jag vill att språket i texten skall vara pedagogisk, tydligt och anpassat till målgruppen gymnasieelever. Arbeta enligt följande steg 1)Skapa en outline till texten 2) Resonera kring outline 3) Förbättra outline Skriv texten Ta ett djupt andetag och tänk stegvis”

Bolla idéer

Du är en extremt kreativ och klok Studie- och yrkesvägledare med stor erfarenhet av att vägleda elever på [gymnasieprogram]. Du och jag ska bolla idéer. Jag ska göra [definiera, så tydligt och utförligt som möjligt din uppgift]. Sätt en procentsats på hur troligt det är att detta faller väl ut.

Förtydliga instruktioner

Du är en specialpedagog och lärare med stor kunskap om olika NPF. Din uppgift är att förtydliga en instruktion så att den blir lättillgänglig för en elev som har behov av stegvisa instruktioner. Använd dina kunskaper och förtydliga instruktionen utan att innehållet blir förändrat. Här kommer instruktionen.

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._5845c1db-a664-425e-a0c9-c51d

Tips!

Du hittar fler tips på prompter på 
aiit.nu

Titta på: 
chattbotar eller forumet

image.png
woong22ee_Depict_a_visual_representation_of_my_evolving_knowled_44a383fd-3f00-4c11-805c-35

Andra Chattbotar

ericp86_an_army_robots_cute_diffrent_shapes_--ar_89_--stylize_2_455a1678-af3d-46ac-aaca-e8
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

Flera chattbotar

Bra på olika saker

Här nedan listar jag några av de vanligaste chattbotarna. De har alla sina förtjänster. Sedan testar vi några av dem. 

 • Poe - En sida där man med ett inlogg kan testa de flesta språkmodeller och chattbotar. Ytterligare en fördel med Poe är att man kan skapa "bottar" - förpromptade chattfönster där du har bestämt chattbotens beteende. Poe testar vi i flera andra övningar på den här sidan.   

 • Claude - Claude kommer man inte åt utan VPN, men finns tillgänglig via Poe. En fördel med Claude är att man kan ladda upp STORA filer och prata med dem. Vi testar detta lite längre ned. 

 • Typset.io - Har tillgång till stora korpusar med vetenskaplig text och kan skapa material utifrån detta. Vettigt när man vill skapa innehåll som bygger på enbart vetenskapliga artiklar.  

 • Perplexity - En vettig tjänst när man snabbt behöver få ett svar. Som en blandning mellan en chattbot och en sökmotor. Kan användas istället för att googla.  

 • Microsoft Copilot - Microsofts version av Chat GPT. En Chattbot som är gratis, som har tillgång till internet OCH kan skapa bilder. Mycket praktisk

 • Google Gemini - Google Chattbot som i betalversionen inte ligger alltför långt efter Chat GPT 4 

 • Mistral AI - En fransk språkmodell som bygger på öppen källkod. Enklaste sättet att testa Mistral är via Poe.com

Perplexity

kembond_magnifying_glass_with_wooden_handle_on_white_background_8ff0703a-db47-4101-9643-66

Perplexity.ai

Sök på nätet på ett nytt sätt

Perplexity är både en chattbot och en sökmotor. Perfekt när man ska ta fram uppdaterat och aktuellt innehåll. 

Ytterligare en fördel med Perplexity är att du kan prata med filer - det vill säga ladda upp en PDF och ställa frågor om den. Du kan också be den att utgå från vetenskapliga texter.

Se filmerna nedan för att se hur det går till

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Webbsökning med Perplexity

Prata med filer

Utgå från vetenskapliga uppsatser

MicrosoftCopilot

feltgerewalsh8_3d_animated_Aifig_robot_Raymond_Swanland_style_h_820822da-bacc-4ae6-a577-78

Copilot

Microsofts version av Chat GPT

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Strax efter att Chat GPT 3 lanserades köpte investerade Microsoft i Open AI. Företaget har integrerat Chat GPT i Officeprogram som Word och Powerpoint. Detta kräver, idag, en särskild licens. Det går dock att använda Microsofts Copilot på webben - vilket ger användaren tillgång till Chat GPT 4. Copilot har också tillgång till Internet och i Copilot kan man skapa bilder. 

Kreativ, balanserad eller exakt?

Välj det svarsformat som passar din förfrågan

image.png

Skapa tabeller

Be den söka på internet, sammanställ för- och nackdelar. 

image.png

Skapa bilder

Be den skapa foton, målningar, teckningar, etc. Var specifik i vad du ber om. Lär dig mer under Ljud och bild

image.png

SkapaBotar

pluggen_A_tall_cute_robot._White_shoes._

Poe.com

Bygga en bot

128px-External_link_font_awesome_edited_edited.png

Poe.com är en sida där du kan skapa färdiga botar - det vill säga botar som agerar såsom du har instruerat dem. Dessa kan du dela med elever som vill använda dem. Du kan inte tvinga dem att skapa konto, men vill de använda dem så går det bra.

 

Det kan finnas en fara i att använda något som är färdigskapat av någon annan. Du känner dina elever och vet hur de lär sig bäst. Detta är sant för såväl klassrummet som chattfönstret. Därför ska vi skapa en egen bot som beter sig på ett sätt som du bestämmer. 

En annan bra grej med att skapa botar är att du kan ladda upp dokument och innehåll som den kan förhålla sig till

bottom of page