top of page
image.png

Framtid, fusk och faror

A surreal photo of a city run down by plants and jungel. In the style of Andreas Franke

image.png

Att utbilda för framtiden

Aphoto of an woman being chased by scary robots through a desert. Cinematic still. In the style of Lynsey Addario

Vilka kunskaper är relevanta i en framtid där AI är både verktyg och hantverkare?

Svar från perplexity.ai med tillägget att bara söka på källor från 2023

Artificiell intelligens (AI) och stora språkmodeller (LLMs) utvecklas snabbt och kommer att påverka framtida jobbmarknad. Enligt en rapport från World Economic Forum förutspår företag att AI kommer att störa 44% av arbetstagarnas kärnfärdigheter[2]. Generativ AI förväntas automatisera 60-70% av arbetstagarnas arbetsbelastning[3]. OpenAI uppskattar att 80% av den amerikanska arbetskraften kommer att påverkas av LLMs[3]. Detta innebär att vissa jobb kan ersättas av AI, men tekniken kan också hjälpa människor att förbättra sin arbetsupplevelse genom att automatisera rutinuppgifter[3]. 

Enligt en rapport från Department of Education kommer AI att förändra undervisning och lärande genom att möjliggöra mer anpassad undervisning och lärande[4]. För elever på gymnasiet innebär detta att de behöver lära sig nya färdigheter som är relevanta för en framtid med AI, såsom programmering och dataanalys[4]. 

 

Stora språkmodeller som ChatGPT kan göra arbetstagare mer produktiva och öka innovationshastigheten, vilket kan leda till en betydande acceleration av ekonomisk tillväxt[6]. AI kommer att påverka en mängd olika branscher, vilket kommer att kräva investeringar i nya färdigheter, förändring av affärsprocesser och förändring av arbetsnaturen[6]

Sammanfattningsvis kommer AI och LLMs att förändra framtida jobbmarknad genom att ersätta vissa jobb och hjälpa människor att förbättra sin arbetsupplevelse genom att automatisera rutinuppgifter. Elever på gymnasiet behöver lära sig nya färdigheter som är relevanta för en framtid med AI, såsom programmering och dataanalys.
 

image.png

Aldrig mer inlämningsuppgifter

AI och fusk - hur gör vi? 

Det korta svaret är att vi med säkerhet, idag, kan avgöra om en text är genererad av en AI. Visst finns det tjänster som säger sig kunna avgöra detta. Men (!) tillförlitligheten hos dessa är inte 100%. Således behöver vi förändra hur vi tänker kring fusk, AI och, i förlängningen, lärande. Vad ska eleverna lära sig, varför ska eleverna lära sig och hur ska eleverna lära sig? 

Vad är egentligen kunskap?

Framtidens AI

AGI och superintelligens

“If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course without even thinking about it…It’s just like, if we’re building a road and an anthill just happens to be in the way, we don’t hate ants, we’re just building a road.”

Elon Musk

“A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.”

Alan Turing

“If we don't know what we want we're less likely to get it.”
Max Tegmark, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

Artificial General Intelligence

AGI, eller artificiell allmän intelligens, är en form av artificiell intelligens som syftar till att skapa en maskin som kan utföra alla intellektuella uppgifter som en människa kan

AGI-system kan lära av erfarenheter och anpassa sig till nya situationer, vilket gör dem mer flexibla än smala AI-system

Superintelligens

Superintelligens inom AI hänvisar till en nivå av intelligens som vida överstiger mänsklig intelligens. Det innebär att systemet har förmågan att utföra alla intellektuella uppgifter som en människa kan utföra och kan vara betydligt smartare än generell AI

Framtiden...

Sämre än såhär kommer AI aldrig att bli. Artificiell Intelligens kommer att fortsätta att utvecklas och det som forskningen trodde låg år eller årtionden in i framtiden är redan här. I en forskningsrapport av Microsoft menar man att GPT4 redan nu uppvisar spår av AGI. Vi är inte där ännu - åsikterna går fortfarande isär gällande huruvida när vi kommer nå AGI - och i förlängningen Superintelligens. I ett annat forskningsprojekt har man lyckats lyckats skapa en stor språkmodell (LLM) som klarar av att hålla en miljard token (typ 750 miljoner ord) i sitt minne samtidigt. (Läs mer här) Nördigt, jag vet, men det innebär att AI:n inte är så långt ifrån att läsa och hålla Internets samlade text i minnet samtidigt. Detta får konsekvenser - detta möjliggör analys av aldrig någonsin skådat slag. Tänk dig att kunna läsa in samtliga vetenskapliga texter som någonsin producerat - ha en AI som förstår - och sedan omedelbart få ett svar som bygger på världens samlade vetande. Eller vad det gör för omvärldsbevakning. 

 

Sant är alltså att de AI-system mänskligheten bygger kommer att bli alltmer kapabla. Målet för företag som Open AI, Microsoft och Google är, uttalat, att nå AGI.  Framtidens AI-system kommer att vara så kapabla att de överstiger den mänskliga kapaciteten. Här har företagen, forskare, samhället, nationer och världssamfund - alla människor, en uppgift: 

  • Vad är det för AI vi vill utveckla. Vilka begränsningar ger vi den? Hur får vi den att förstå och upprätthålla de mål som mänskligheten har? Vilka etiska riktlinjer vill vi att den ska upprätthålla? Ska den vara strikt utilitaristiskt? (Här finns kanske en uppgift för filosifi- och religionsämnet) För vem? Kan vi enas? Vad händer om den första Superintelligenta AI:n byggs av personer med illvilliga motiv? 

Det är spännande tider vi lever i. Det är lätt att bli orimligt positiv eller orimligt negativ gällande hur transformativ denna utveckling är, och kommer att vara. Det är mycket som står på spel (jag vet att jag låter som en doom-and-gloomig galning, jag vet). Men, en intelligens som kan utvecklas, lära sig av sig själv, har möjligheten att lösa mänsklighetens alla problem. Redan 1965 skrev matematikern I.J Good 

“The first ultraintelligent machine is the last invention that man need ever make, provided that the machine is docile enough to tell us how to keep it under control.” 

Låt oss hoppas på en foglig AI. 

   

bottom of page