top of page
zhangjing__Poster_design_poster_background_black_background_sim_d72cf9e5-fe33-4377-b649-a8

Workshop

snfsheep_Purple_and_black_gradient_background_--ar_916_--styliz_9c682941-71d6-486a-a5e8-15

Learning by doing

Här hittar du några av de verktyg vi har pratat om idag. Det bästa sättet att upptäcka hur generativ AI kan införlivas i din undervisning och ditt arbetsflöde är genom att testa. Det är så du upptäcker möjligheterna och begränsningarna. Sidan kommer att finnas kvar även efter dagen. 

AI-verktyg

Här hittar du AI-verktyg, med tillhörande instruktioner, sorterade i olika kategorier. En del verktyg återfinns i flera kategorier. Klicka dig runt och hitta de verktyg som du vill testa. Ta inspiration av övningarna och skapa innehåll som du har nytta av

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._b0ca156b-9f78-441f-951c-0390

Chattbottar

Textbaserad AI

Chat GPT, Perplexity, Copilot. Lär dig prompta och använda AI i dina förberedelser och innehållsskapande

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._F_ad4b2087-e2b7-4288-a4c0-c7

Ljud och bild

Musik, video, ljud

Lär dig skapa video och musik. Lär dig dubba klipp och använd AI till att skapa text-till-ljud

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._A_19b943ac-2397-4cf6-9601-d4

Tillgängliggöra

Kunskap till alla

Använd AI för att skapa stegvisa instruktioner, flytta frågor, sammanfatta, skapa bildstöd

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Space._Gradient_86e97f3a-03d8-45d5-a698-6649

Presentera och följ upp

Presentationer och formativa uppgifter

Skapa en presentation på under en minut. Skapa quiz som går att exportera till Kahoot och quizlet. 

Joel Rangsjö
@pluggen_tipsar

joel.rangsjo@gmail.com

aiit.nu

bottom of page