top of page
image.png

Andra AI-tjänster

Här samlar jag AI-tjänster till exempel kan generera lektionsplaneringar, skapa text-till-tal, Chatta med en PDF, generera video, skapa musik etc.  

A photo of several humanoid robots lounging in sunchairs with drinks in an Los Angeles villa overlooking the city. In the style of Slim Arons

AI-djungeln

De flesta av dessa tjänster kör Chat GPT, eller någon annan språkmodell "under huven" 

image.png

A photo of a futuristic school. In the style of photographer Clemens Ascher

image.png

Lärarassistenter

Tjänster som snabbt kan skapa en lektion, lektionsplanering, ett quiz, eller liknande

A photo of a teacher juggling books. In the style of Alex Webb

Med hjälp av Curipod kan du automatiskt skapa lektioner med tillhörande presentation, frågor, exit tickets, etc. Tips! Be Curipod göra presentationen på svenska. Länk till exempel (Mörk materia och mörk energi)

Lärar-AI (Magic School, Almanack, etc.)

Det finns en uppsjö av tjänster som säger sig, med hjälp av AI, kunna hjälpa till med det mesta som en lärare kan tänkas behöva hjälp med: planera lektioner, bedöma texter, skapa diskussionsfrågor, skapa quiz, hantera stökiga elever och skriva låtar till kollegor. De är av varierande kvalitet och bygger på Chat GPT Lärar-AI:n guidar dig genom att ha förfinat prompten. Här nedan är några exempel:

image.png
image.png

Quiz-generatorer

image.png

A stylized photo of a dog with a video game controller in his mouth. In the style of William Wegman

Även gällande denna kategori så dyker det upp responssystem, av varierande kvalitet, var och varannan dag. De bästa heter Questionwell,  monic.ai och conker.ai där man, till exempel, i Monic kan ladda upp en lång pdf och få frågor (som bygger på "Spaced repetition"). I Conker kan man få frågorna på ett ämne eller en text i ett Google Forms. Perfekt för en snabb "Exit ticket". Allra bäst är nog ändå Questionwell som låter dig exportera dina frågor till format som går att infoga i såväl Quizlet, Gimkit som Kahoot.

En annan tjänst som är värd att nämna är tjänsten Classpoint som nyligen fått AI-kapacitet. Classpoint är ett instickprogram till Powerpoint som låter dig ställa frågor inuti din powerpoint (tänk Menti). Nu kan du låta Classpoint automatiskt skapa frågor utifrån innehållet i dina slides. 

image.png

Bäst är Questionwll, Monic.ai och conker.ai (det finns säkert fler)

Edpuzzle - Skapa en lektion av ett Youtube-klipp

Videoquizgenerator (?) Många nyord. Tjänsten EDpuzzle har numera AI-funktionalitet. Här kan du hitta ett Youtube-klipp och med hjälp av AI skapa frågor. Filmen pausas vid frågan och eleven måste svara rätt för att få fortsätta titta på filmen. 

Youtube håller själva på att utveckla en sådan tjänst och man håller på att beta-testa detta nu. I dagsläget bara på engelskspråkigt innehåll. 

image.png

Så här blev klipp med frågor. Klicka här

Dugga
image.png
image.png

Automatiska presentationer

Aldrig mera powerpoint? 

A photo of a man standing on a mountain top looking out on a majestic mountain range. In the style of David Burdeny

Gamma.app

Tjänsten Gamma.app skapar, i realtid, en presentation om ett ämne. Antingen utifrån en prompt eller utifrån en text som du kopierar in. Det går att ladda ned presentationen som en PPTX-fil om man vill fortsätta designa den i powerpoint. Här är ett exempel på hur det kan se ut.

Andra tjänster som gör ungefär samma sak: 

Vill man fortfarande använda powerpoint eller liknande kan ett tips vara att låta Chat GPT skapa en innehållet till din presentation och då specifikt be den om rubriker och ett antal punkter till varje slide. 

image.png
image.png

Chatta med en PDF, skapa en läppsynkad film, skapa informationsfilmer, generera en rap, gör musik, etc. 

Övriga AI-tjänster

A blacka and white photo of a high school student playing a guitar. In the style of Roy DeCarava

A black and white photo of a high school student playing a guitar. In the style of Roy DeCarava

Med hjälp av Studio D-ID kan du läppsynka det mesta. Ta en bild på dig själv, generera en karaktär i Midjourney eller använd någon av de förvalda personerna i Studio D-ID och låt en AI-genererad, skriven text, eller din uppladdade ljudfil läppsynkas. 

Andra tjänster som gör ungefär samma sak: 

Här har en rad olika AI-verktyg hjälpts åt för att skapa en musikvideo. Rapli.co genererar Eminem-rapen, Midjourney har genererat bilden på Eminem, Plazmapunk har gjort musikvideon, sonix.ai har skapat undertexterna och Studio D-ID har gjort läppsynken

Elevenlabs - Text till tal

Elevenlabs är en text-till-tal-tjänst som på ett, nästan, läskigt sätt skapar naturligt tal. Den finns tillgänglig för, bland annat, engelskt, spanskt, tyskt och franskt tal. Numera även på svenska! Klona din röst och läs in ditt material. Eller låt Chat GPT skapa ett manus till en hörförståelse för att sedan låta Elevenlabs generera talet.

 

Andra tjänster som gör ungefär samma sak
image.png

Med hjälp av tjänsten SUNO AI (Chirp) kan man prompta fram musik. Riktigt roligt och resultatet blir vansinnigt bra. Du får låtar med både musik och sång.  Är man musiklärare så är ju detta guld! Jag som svensklärare tänker jobba med dikter och tolka dikter för att sedan låta tolkningen utgöra prompten till musiken.  

 

Andra tjänster som gör ungefär samma sak
  • Mubert - Skapar musik. Be om musikstil, tema och känsla. 

  • Rapli.co - Generera en rap av Eminen, Snoop, Drake, etc

  • Sounddraw - Skapa musik genom att välja stil, tempo, känsla, etc.

Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.

Mubert tolkar Karin Boye
00:00 / 00:45

Prompt: A song that emphasizes the value of longing and the journey over contentment, urging us to embrace challenges and find joy in the present.

Låten är skapad i Chirp, video skapad i plazmapunk

Chatta med ett dokument (pdf, docx, pptx)

I tjänster som Chat PDF, Chat.ayfie.com kan du ladda upp en pdf-fil, docx-fil eller en powerpoint för att som du sedan kan ställa frågor till. Man kan, till exempel, läsa forskning och be om att få den förklarad som vore man fem år gammal. En annan fördel med dessa tjänster är att man kan ladda in större textmassor än i Chat GPT. Den tjänst som just nu tillåter längst texter är språkmodellen Claude. Just nu finns den bara tillgänglig i USA och Storbritannien. Men, den går att få tillgång till via sidan Poe.com. Claude låter dig ladda in texter på motsvarande 75000 ord.  

Ett användningsområde för en svensklärare skulle kunna vara att ladda upp en novell eller liknande och be om citat som illustrerar temat. Eller be om förslag på läsförståelsefrågor. Här är några exempel utifrån Stig Dagermans "Att döda ett barn"

- Vad är temat i denna novell

- Kan du ge mig några citat som illustrerar temat?

- Kan du skapa 5 läsförståelsefrågor för gymnasiet. Skapa även en allmänmänsklig fråga som knyter an till temat.

 

image.png
image.png
image.png
Skapa en tidslinje med Timeline Maker

Preceden Timeline Maker låter dig skapa en tidslinje om vad som helst. Eftersom tjänsten bygger på Chat GPT slutar dess kunskap om världen 2021 

image.png

Literally Anything är en AI-baserad skaparverktyg utvecklad av Big Human. Det låter användare bygga olika typer av appar, spel, widgets eller digitala tjänster direkt i sin webbläsare genom att använda textkommandon.

image.png
bottom of page