top of page
zhangjing__Poster_design_poster_background_black_background_sim_d72cf9e5-fe33-4377-b649-a8

Workshop

image (9).png
Behöver du hjälp?

Jag finns kvar i mötet om du behöver hjälp under workshopen. 

snfsheep_Purple_and_black_gradient_background_--ar_916_--styliz_9c682941-71d6-486a-a5e8-15

Learning by doing

Här hittar du några av de verktyg vi har pratat om idag. Det bästa sättet att upptäcka hur generativ AI kan införlivas i din undervisning och ditt arbetsflöde är genom att testa. Det är så du upptäcker möjligheterna och begränsningarna. Sidan kommer att finnas kvar även efter dagen. 

AI-verktyg

Här hittar du AI-verktyg, med tillhörande instruktioner, sorterade i olika kategorier. En del verktyg återfinns i flera kategorier. Klicka dig runt och hitta de verktyg som du vill testa. Ta inspiration av övningarna och skapa innehåll som du har nytta av. Sidan ligger kvar även efter föreläsning och workshop, så att du lugnt kan testa i din egen takt. 

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._b0ca156b-9f78-441f-951c-0390

Chattbottar

Textbaserad AI

Chat GPT, Perplexity, Copilot. Lär dig prompta och använda AI i dina förberedelser och innehållsskapande

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._F_ad4b2087-e2b7-4288-a4c0-c7

Ljud och bild

Musik, video, ljud

Lär dig skapa video och musik. Lär dig dubba klipp och använd AI till att skapa text-till-ljud

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Negative_space._A_19b943ac-2397-4cf6-9601-d4

Tillgängliggöra

Kunskap till alla

Använd AI för att skapa stegvisa instruktioner, flytta frågor, sammanfatta, skapa bildstöd

artwork (5).png

AI och läsning

Läsning och läslust

Skapa läslust genom att använda Chattbotar som diskussionspartner, skapa rollspel och skapa bilder

artwork (2).png

Muntlighet

Konversationsagenter

Träna muntlighet och kommunikation med hjälp av AI. Prata med "kändisar" och skapa bottar

pluggen_Minimalistic_glow_effect_photography._Space._Gradient_86e97f3a-03d8-45d5-a698-6649

Presentera och följ upp

Presentationer och formativa uppgifter

Skapa en presentation på under en minut. Skapa quiz som går att exportera till Kahoot och quizlet. 

artwork (6).png

Koda med AI

Skriv kod med Chat GPT

Du behöver inte kunna skriva en rad kod för att kunna koda med hjälp av Chat GPT

image (8).png

AI och skolan?

Reflektions- och diskussionsfrågor

Reflektera och fundera. Hur påverkar AI ditt ämne, skolan och samhället?

Joel Rangsjö
@pluggen_tipsar

joel.rangsjo@gmail.com

aiit.nu

bottom of page