top of page
image.png

Tillgängligt lärande

A surreal photo of a ladder reaching towards the sky. In the style of Bertil Nilsson

image.png

Tillgängligt lärande med Chat GPT

A stylized photo of a beautiful autumn day. Swedish school yard. In the style of Felicia Simion

Såhär kan man prompta

Du är en specialpedagog och lärare med stor kunskap om olika NPF. Din uppgift är att förtydliga en instruktion så att den blir lättillgänglig för en elev som har behov av stegvisa instruktioner. Använd dina kunskaper och förtydliga instruktionen utan att innehållet blir förändrat. Här kommer instruktionen. 

Har man Chat GPT Plus 
kan man ladda in dokumentet "19 råd för att skriva begripligt från begripligtext.se och be Chat GPT förhålla sig till det. 
Fler prompter
image.png

Här kommer en läromedelstext med tillhörande frågor. Jag vill att du placerar frågorna under respektive stycke så att den elev som ska läsa texten och svara på frågorna inte behöver sökläsa i texten.

image.png

Goblin Tools

A stylized photo of a Goblin. In the style of Miles Aldridge

Goblin Tools är ett riktigt vettigt verktyg för de elever som har behov av att strukturera och bryta ned uppgifter i steg. Detta kan man med fördel visa eleverna - det kräver inget konto eller inloggning. Eleverna kan checka av det de har gjort, de kan få det exporterat till kalender, få uppskattning av hur lång tid en sak kan tänkas ta, etc. Riktigt finurligt! 

image.png

Jonatan är min författarkamrat. Han var även delaktig i skapandet av boken AI i skolan och skriver om AI och annat här

image.png

Bildstöd med bild- och videogeneratorer

A stylized photo of a pencil and a camera. In the style of Melvin Sokolsky

Chat GPT + Midjourney=bildstöd som är precist

​Om man låter Chat GPT och en bildgenerator samarbeta kan man generera bildstöd som är precist och användbart. Eftersom Chat GPT inte har tillgång till text efter 2021 kan man klistra in en text om hur man skriver prompts för bildgeneratorer. Därefter kan man låta Chat GPT läsa den läromedelstext man jobbar med, identifiera nyckelord och begrepp, och utifrån dessa generera prompter som man sedan klistrar in i en bildgenerator som Midjourney eller Stable Diffusion.

Gör såhär

  1. Du är en specialpedagog med stor kunskap om bildstöd. Din uppgift är att utifrån nyckelord i en läromedelstext generera prompter till en AI-bildgenerator som Midjourney eller Stable Diffusion. Jag kommer att klistra in/klistra in en länk (använd webpilot) några råd för hur man skapar bra prompter. Läs texten och svara enbart "läst".Här är länken: https://stable-diffusion-art.com/how-to-come-up-with-good-prompts-for-ai-image-generation/

  2. Nu kommer jag klistra in en läromedelstext. Din uppgift är att identifiera nyckelord och begrepp som är centrala och behöver förtydligas med hjälp av bildstöd. Lista begreppen och svara "klar".

  3. Nu vill jag att du genererar prompter till en bildgenerator till varje nyckelord. Utgå från din kunskap om hur man skriver en prompt till Midjourney/Stable Diffusion och om hur man skapar effektiva bildstöd.Svara på engelska

image.png
image.png
image.png

Ett sätt att, som elev, tillgodogöra sig innehållet i ett läromedel eller en text kan vara att använda en text-till-video-tjänst som Pictory eller Rizzle. I dessa tjänster går det att kopiera in en url och få denna som en video. Tjänsten letar efter genrefilm som passar till innehållet. 

Här har en läromedelstext på cirka 10 sidor blivit en film. Inte perfekt och visst skulle man kunna lägga lite tid på redigering. 

image.png

Voice Control

Text-till-tal

A surreal photo of a high school student listening to a book. Holding a book with a cord and headphones. In the style of Polixeni Papapetrou

Självklart går olika talsynsteser såsom "Läs upp" i Edge (Ctrl + Shift + U) att använda tillsammans med AI-verktyg.  

Voice Control är ett insticksprogram till Chrome och Edge som fungerar synnerligen väl med Chat GPT. Det låter dig tala med boten samt få svaren upplästa. Förutom att detta är ett utmärk verktyg i språkundervisningen är detta ett sätt att tillgängliggöra Chat GPT. 

Du hittar den här

image.png
image.png

Skapa Mindmaps

Det finns flera sätt att skapa Mindmaps med hjälp av AI. Är man betalande kund på Chat GPT kan man be om en mindmap i verktyget Advanced Data Analysis. 

Ett annat verktyg som gör detta "gratis" är Chatmind.tech. Man är begränsad till några genereringar per dag, men resultatet är riktigt imponerande. 

image.png
bottom of page