top of page

Vilka AI-relaterade diskussioner behöver vi ha?Paradigmskifte eller inte. AI kommer och är här för att stanna. Detta får konskekvenser för skolan. Sidan Ditchthattextbook postade för en tid sen en lista på en rad AI-relaterade frågor som man behöver föra i skolan. Väldigt relevant och vettiga frågeställningar utan några enkla svar. Här nedan går jag igenom frågeställningarna och tänker fritt kring dem.

Vilket AI-relaterat beteende hos eleverna vill vi undvika?

Vi vill vara dem som lär våra elever. Vi vill att de ska lära sig, växa och utvecklas. Vilka AI-beteenden vill vi uppmuntra eftersom vi ser att de kan komma att vara nyttiga och vilka vill vi få dem att undvika?

Hur kan elever använda AI på ett ansvarsfullt sätt?

Det är lätt att tänka på hur elever inte ska använda AI. Sanningen är ju den att de kommer att använda AI, så hur gör vi det? Vad är ett etiskt förhållningssätt till användningen av AI? Vilken plats har AI i en skolkontext och i förlängningen i det arbetsliv vi utbildar mot. Eleverna kommer att använda AI och genom att förbjuda och sätta upp regler skapar vi ett vakuum där skola och verklighet inte möts. Detta behöver vi diskutera.

Vilka färdigheter - i allmänhet och specifikt gällande AI - behöver eleverna för att möta framtiden?

Vilka kunskaper och färdigheter är generella och inte utbytbara. Vilka färdigheter och vilken förståelse för AI behöver vi ge och lära eleverna så att de kan använda AI på allra bästa sätt. Framtiden är oviss och dagens AI är så dåliga de kommer att vara - de kommer bara bli bättre. Detta är svårt och det är inte lätt att sia om framtiden. Men vi behöver vara mycket vaksamma på utvecklingen för att kunna utbilda för framtidens behov.

Vad lär vi ut och vad gör vi klassrummet som riskerar att bli obsolet?

I vilken utsträckning behöver vi träna våra elever i att skriva för andra. Borde vi fokusera på att skrivandet som ett medel för att tänka och lära? Räcker det med fragmentiserad kunskap när AI kan fylla på med resten? Är uppsatsen död? Behöver man lära sig programmera? Här tror jag att den didaktiska varför-frågan blir ännu mer relevant. Varför gör jag det jag gör i klassrummet? Fyller det jag gör en funktion? Skulle det kunna göras av en AI? Ska det göras av en AI?

Finns det en dubbelmoral gällande hur elever använder AI och hur vi använder AI?

Flera av oss kanske ser nyttan med att införliva AI i vårt skapande av material, som bollplank, att skapa quiz eller hörförståelser. Låter vi elever känna samma nyfikenhet och glädje? Varför är vi, ibland, negativt inställda till att eleverna använder AI-verktyg? Är det så att man bara får använda Chat GPT när man är en "färdig" skribent? Är vi kvar i att det finns vissa färdigheter och kunskaper som bara kan erövras på samma sätt som de alltid gjorts. Detta är en känsla vi behöver syna och förstå.

På vilket sätt kan AI vara skadligt för elever?

Chatbotar hallucinerar. Detta är något vi behöver vara uppmärksamma på. Bildgeneratorer har ett inbyggt bias. Hur gör vi elever uppmärksamma på detta? Därtill vad händer om eleverna slutar tänka själva och bara låter en AI producera material. Europol räknar med att redan 2026 kommer en stor del av internets material vara genererat av AI. Vilka konsekvenser får detta? Hur ska vi tänka kring integritet och och den data som samlas in. Detta är ytterst relevanta diskussioner som vi behöver föra.

Vilka problem får våra elever om de INTE använder AI? Vilka förutsättningar får en elev att konkurrera på yrkesmarknaden om eleven inte har lärt sig att använda AI? Hur och vilken AI-litteracitet vill vi låta eleverna utveckla? Vilka etiska förhållningssätt vill vi att eleverna ska utveckla? Vad händer om vi inte kan vara med och forma dessa riktlinjer och lära dem dessa praktiker?

Hur tänker vi kring AI och fusk?

Detta är ett helt annat blogginlägg (se här). Men det är verkligen en diskussion som behöver föras. Det är inte den ENDA diskussionen som behöver föras men likväl! Den går djupt och är intimt sammankopplad med vårt uppdrag och får implikationer för vårt bedömningsuppdrag, hur vi formulerar uppgifter och vilket innehåll vi väljer. Det går idag inte att med säkerhet avgöra om en text är AI-genererad.

Hur hjälps vi varandra att hänga med? Vilken kompetensutbildning behöver vi?

Det är stört omöjligt (om man vill ha ett liv) att hänga med i utvecklingen. Det går verkligen rasande fort. Hur kan skolan hänga med? Vems ansvar är det? Hur hjälps vi åt? Vilket ansvar har varje lärare att hänga med? Måste man hänga med?

89 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page