top of page

Såhär kommer jag introducera AI för elevernaTvå veckor in i det nya läsåret och uppstartslektionerna är nu avklarade i de flesta ämnen. Som alltid är det en intensiv tid, men i år har jag förmånen att vara IT-pedagog på halvtid. Det ger mig möjlighet att fokusera på två svenska 1-kurser och två spanska 3-kurser, en relativt hanterbar arbetsbörda även om det alltid finns mer att göra.


Det som särskilt engagerar mig detta år är mina fokusområden i svenskkurserna: läsning och AI. Jag undervisar elever som går på yrkesprogram och i år enbart på lärlingsprogrammet; en mångfald av inriktningar, allt från hotell och turism till industri och barn- och fritid. Jag är övertygad om att starka läsfärdigheter och en god förståelse för AI kommer att vara avgörande för dessa elevers framtid. Litteraturen har en unik kraft att hjälpa oss förstå vår omvärld och oss själva, och AI har potentialen att revolutionera hur vi arbetar och löser problem.


Men att införa AI i undervisningen är inte utan sina utmaningar. Det finns alltid de som är skeptiska, ofta för att de inte ser den omedelbara nyttan av att investera tid i att lära sig något nytt. Jag tror dock att nyckeln till framgång ligger i att visa hur dessa verktyg kan göra en konkret skillnad i elevernas liv och framtida yrkesroller.


I det första arbetsområdet för året i svenskan, "Ung idag, ung imorgon", kommer jag att introducera en rad olika AI-verktyg. Målet är att eleverna ska reflektera över hur det är att vara ung idag och identifiera både utmaningar och möjliga lösningar. Detta kommer att vara en utmärkt plattform för att senare i kursen fördjupa oss i hur AI kan användas på ett meningsfullt sätt.


Så, även om min planering är flexibel och kan ändras, är jag spänd på att se hur detta arbetsområde kommer att utvecklas och vilken inverkan det kommer att ha på mina elever.


Här nedan är min grovplanering och det sätt som jag tänker introducera bildgeneratorer, chatbotar, lärandebotar som Chat.bloombot.ai.

0. Intro: Vad är AI och vad är det bra för

Eleverna svarar på frågor om AI i provverktyget Dugga. Jag använder Chat GPT för att analysera frågorna och svara på frågorna. Därtill en kort genomgång om generativ AI och hur det fungerar.


1. Lyssna på låtar om att vara ung idag och generera bilder

Vi lyssnar på låtar om att vara ung idag. Vi analyserar dem och vi kommer att generera bilder i en bildgenerator (clipdrop.co). Syftet är att försöka förstå innehållet i låtarna, prata om låtens uppbyggnad och träna på att generera bilder som fångar budskapet i låten. Vi gör detta tillsammans och vi gör det enskilt. Här pratar vi även kort om AI-influencers som Lil Miquela, källkritik, etc.

2. Säg mig vad du lyssnar på så ska jag säga dig vem du är.

Den grekiska tragediförfattaren Euripides ska ha sagt "Säg mig vem du umgås med" så ska jag säga dig vem du är. Vi parafraserar detta och säger "Säg mig vad du lyssnar på så ska jag säga dig vem du är". Eleverna skriver kort om fem låtar som de gillar och som betyder något. De förklarar varför de gillar låten och hur den får dem att känna sig. Jag tar exempel och eleverna skriver själva. Därefter lägger jag i in alla låtar i en klassens spellista som vi kan använda i fortsättningen. Till det genererar eleverna fem bilder utifrån sina texter om låtarna.

3.Gruppuppgift - Ett problem, en lösning och en utopi

En gruppuppgift som går ut på att identifiera en utmaning eller problem som eleverna ser. Filterbubblor, klimatkrisen, sexism, jämställdhet eller att epa-traktorer inte får köra snabbare än 30 kilometer i timmen. Gruppen ska, med hjälp av sidan Clipdrop.co (eller annan bildgenerator) skapa två bilder:

  1. En bild som representerar ett problem i vår värld

  2. En bild som representerar en lösning på problemet

4. Låtanalys

Vi analyserar en låt tillsammans och jag har en genomgång om stilfigurer som metafor/liknelse, anafor, antites, etc.


5. Text om stilfigurer och inläsning med hjälp av AI

Jag genererar en text om stilfigurer och visar här (här blir första introduktionen till Chat GPT) hur man kan sammanfatta den. Därefter får eleverna använda Chat.bloombot.ai (som är en tjänst som tar ett sokratiskt förhållande till lärande och kan användas för att plugga på vad som helst - använder GPT4 och kräver ingen inloggning) för att plugga på om stilfigurer. Denna del avslutas med en exitticket


6a Eventuellt Chattube.io om någon känd Youtuber med kontroversiella åsikter Här tänker jag, beroende på hur allt annat går, att man kan använda en "prata-med-youtube-tjänst" som Chattube.io för att diskutera ett youtube-klipp av Andrew Tate eller liknande kontroversiell person


6b Chat GPT

Introduktion och föreläsningar stora språkmodeller. Jag uppmanar de inte att skaffa konto på Chat GPT (även om många har) utan hänvisar, om de inte har, till andra gratis-tjänster som Llama2.


Övning tillsammans och enskilt:

  • Utveckla en text som du skrivit. Diskussion

  • Generera en låttext om att vara ung som innehåller stilfigurer

  • Sammanfatta en text om några av de utmaningar vi ser

7.Att skriva text:

Genomgång inledning, huvuddel och avslutning. Exempel och gruppuppgift. Därefter pratar vi effektiva inledningar och avslutningar. Vi pratar om hur man bygger upp en text och hur man kan skapa effektiva inledningar. Vi använder Chat GPT för att generera olika inledningar och pratar om vilka som är effektivast ochvilken effekt olika stilfigurer kan få.


8. Samskriva text med Chatbot


Vi jobbar tillsammans med en Chatbot (Chat GPT, Bard.google.se Llama 2 eller liknanade) för att samskriva en text. Vi börjar med att brainstorma ämnen och uppslag. Därefter samskriver eleverna texterna stegvis - det vill säga börjar med inledning, ändrar och itererar innan de går vidare. Här vill jag lära dem detta förhållningssät; att använda chatboten som ett bollplank och en studsmatta för tänkandet. Jag delar med mig av prompter till eleverna


9. Examination

Jag är inte helt klar på hur jag gör här, men jag tänker att eleverna ska skriva en text i låst läge i Dugga. Jag tänker mig att den ska handla om hur "AI" kan påverka samhället, lärandet och skolan. Jag tänker att det jag kommenterar är det vi har gått igenom, det vill säga stilfigurer och bildspråk, stycken och textstruktur samt inledningar och avslutningar.


Fortsättning...

Jag tänker att jag härefter kommer jobba med retorik och att texten, Chat GPT-texten, kan bli utgångspunkt till ett manus som skulle kunna användas till ett tal...


Vi får se hur detta går. Eleverna är inte jättedatavana överlag. Det är många system och risken finns att det blir för rörigt. Men, jag hoppas att det blir bra... Man måste våga, tänker jag...


Jag återkommer med utvärdering.184 visningar2 kommentarer

2 Comments


Joel Rangsjö
Joel Rangsjö
Sep 01, 2023

Här tänker jag att vi alla måste hjälpa varandra och dela tips och lyckade och misslyckade exempel! Jag tänker att det viktiga är att man försöker 😀 Det är ju problematiskt. OpenAI själva rekommenderar ju att man inte använder det utan målsmans tillåtelse om man är mellan 13 - 18. Jag pratar om det utan att tvinga eller ens uppmuntra till att skaffa. De flesta brukar skaffa ändå efter att man har visat. Annars hänvisar jag till Labs.perplexity.ai och Metas öppna chatbot. Den är ju inte lika bra ,framförallt inte på svenska. Men det är ett alternativ om man ska få med eleverna. Därtill får man ju prata om vilka uppgifter man inte ska dela med en chatbot.


Lycka till!…

Like

Conny Lindgren
Conny Lindgren
Sep 01, 2023

Jag sitter och funderar själv på hur jag ska kunna lyfta in AI i undervisningen. Hur löser du licensfrågan? Ålder? Kostnad? DEt är många parametrar att ta hänsyn till för detta.

Like
bottom of page