top of page

Entre mundos - ett kidnappingsdrama skapat av Chat GPT, Midjourney, Pictory, Poe och Joel


"När Maria träffar Erik, en ung backpacker från Sverige, blir de snabbt förälskade. Erik är fascinerad av Marias passion och styrka, och hon är dragen till hans världsyn och äventyrlighet. Men snart börjar Erik märka att något inte stämmer. Maria försvinner ofta utan förklaring och verkar ha kontakter inom skumma kretsar. Efter några veckor i Medellín blir Erik kidnappad av en rivaliserande droggäng. Kidnapparna vet om Marias familjs inflytande och ser Erik som en nyckel till att förhandla om makt och territorium. Maria står nu inför ett svårt val: avslöja sin familjs affärer för Erik och riskera allt för att rädda honom, eller hålla sig på avstånd och hoppas att hennes familj kan lösa situationen. Medan tiden går och hoten ökar måste Maria navigera genom en labyrint av lögner, svek och faror, medan hon försöker hålla sitt dubbelliv hemligt och samtidigt rädda mannen hon älskar."


Detta är synopsis till den skönlitterära bok med tillhörande uppgifter jag håller på att skriva tillsammans med Chat GPT för spanska steg 3. Det är en, i sanning, rolig och väldigt kreativ process där vi skapar tillsammans. Den skola jag jobbar på är ett yrkesgymnasium. Få elever väljer spanska. Förra året var det fyra stycken. En fördel med att vara så få är att man kommer ganska nära eleverna och kan skapa lektioner och innehåll tillsammans. Mitt största mål med spanskaundervisningen är att väcka nyfikenhet och skapa förståelse för den värld som finns bortom klassrummet och bortom amerikanska tv-serier. Förståelse för en värld som kan vara den samma men också vara något annat. Mitt mål är att mina elever ska vilja åka till Syd- och Centralamerika eller Spanien efter gymnasiet.


Denna bok avser att väcka tankar och skapa förståelse. Det handlar om att försöka ge en inblick och en väg in en värld som de sett i TV-serien Narcos men inte vet så mycket annat om. Det handlar om att möta fördomar och stereotyper och att söka en ingång till det som förenar oss. Till drömmar, mål och det som är allmänmänskligt.


2013 jobbade jag och min fru på ett socialt projekt i ett fattigt område i Medellín. Att få möta dessa fantastiska människor och få höra deras berättelser om våld, övergrepp och droger men samtidigt se deras levnadsglädje och känna deras öppenhet och värne har satt stora spår i mig. Det har verkligen format mig och mitt mål är att det, i någon mån, ska forma mina elever; åtminstone få dem att börja tänka och få ytterligare ett perspektiv att spegla sin vardag, sin tonårstid och sina problem och drömmar i. Det är målet.


Jag njuter, som oftast, av att skriva - men jag har sällan tiden. Att skriva tillsammans med Chat GPT, att samskapa, är en intressant och kreativ process. Att tillsammans med en AI kunna iterera, förändra, omskapa och addera är en rolig resa som känns viktig att göra. För det går verkligen att skriva tillsammans med Chat GPT och det är verkligen en annan typ av skapandeprocess


I Chat GPT jobbar jag tillsammans med "Professor Nadia" (Jag har döpt den efter min fru, Nadia, aka. Nadiapedia) som är en underbar prompt när man vill göra något längre tillsammans med Chat GPT. Den ser till att samla information om ens mål och den kontext som är nödvändig för att sedan kunna gå vidare. Prompten skapar ett naturligt "Chain of thought" - en tankekedja som är en teknik för att ytterligare inskärpa språkmodellens resoneringsförmåga och "kallar" sedan på relevanta agenter, experter för att utföra den typ av arbete som krävs. En slags Auto GPT light, om man så vill. Det blir en stegvis väg till att skapa en systemprompt som gör att man börjar på rätt ställe och att Chat GPT har rätt information


Genom att låta "Professor Nadia" ställa frågor om mitt önskade innehåll och bokens tema och motiv kunde jag prompta fram tre förslag på olika synopsis. Här bad jag sedan Chat GPT att sätta en procentsats på hur troligt det var att dessa förslag på berättelser skulle mottas väl av läsarna och jag bad den förklara sitt resonemang. Även detta är ett bra tips för att ytterligare höja kvaliteten på det man gör tillsammans med Chat GPT.


Utifrån denna synopsis diskuterade jag fram Outlinen till boken. Jag beskrev den språkliga utveckling vad gäller grammatik och vokabulär jag ville att boken skulle ha. Jag bad den också att förhålla sig till begrepp som spaced repetition och jag beskrev elevernas nuvarande språknivå och den nivån jag ville att de ska ha efter att de läst och jobbat klart med boken.


Därefter samlade jag all viktig information som jag behövde

för det fortsatta arbetet med boken i olika textfiler. På så sätt kan jag enkelt fortsätta i en annan chat om jag skulle slå i taket gällande en chats teckenbegränsning. Jag har flera filer, tillexempel en textfil som innehåller information om synopsis, outline och språk. Jag har en fil med information om Medellin, en fil med hittills skrivna kapitel, etc. Detta gör det praktiskt att komma tillbaka till boken och jag kan addera och iterera på den information jag vill att chatboten ska förhålla sig till.


Första kapitlet av boken "Entre Mundos"

Ibland när man författar och samskapar med Chat GPT kan det kännas som att man får en relativt "artificell" språklig ton. Detta går ju att komma runt, men här upplever jag att det inte gör så mycket - här är ju målet tydlighet överordnat språklig stil och stilistik.


Första kapitlet håller en relativt "enkel" språklig nivå och även tillhörande uppgifter är rätt basic. Detta för att eleverna ska få en möjlighet att koppla på spanskahjärnan efter sommarlovet. Till det ser vi på en dokumentär och pratar om och tar reda på information om Medellín.


Bildgeneratorer och språkundervisning <3


Alla bilder i boken är skapade i Midjourney (Shit, vad jag älskar Midjourney) men detta är något jag också kan låta eleverna bidra till. Här låter jag eleverna skriva sina bästa beskrivningar, utifrån texten på hur Erik, den svenska backpackern ska se ut. Detta är något jag tänker utveckla i framtida kapitel genom att låta eleverna beskriva, på spanska, hur olika saker i kapitlen ska se ut. Detta tror jag verkligen på, att aktivera flera sinnen samtidigt hjälper ju minnet och att generera en bild på något tvingar en att formulera en mening som innehåller det ord eller de ord man tränar på. AI-magi.


Att ljudsätta en bok

Ytterligare ett AI-verktyg är delaktig i skapandet, nämligen Elevenlabs. Elevenlabs har länge varit bra, men jag tycker att det bara blir bättre och bättre och med Elevenlabs kan jag skapa hörförståelser utifrån innehållet i boken.
Här tänker jag i fortsättningen att jag skulle kunna använda Elevenlabs tillsammans med en tjänst som Pictory som utifrån ett manus, eller här min text, skapar en film med passande video till innehållet. Det skulle ju faktiskt vara ett sätt att kunna skapa bildstöd. Något som förhoppningsvis skulle kunna fördjupa lärandet.


Prata med Maria

På sidan Poe kan man skapa egna "chatbotar". I det här fallet har jag skapat en bot som heter Maria, som huvudpersonen i boken, och gett sidan all den bakgrundsinformation jag har. På så sätt kan eleverna logga in i Poe och därigenom prata med Maria.Detta arbete känns, delvis, som ett examensarbete i den AI-kunskap jag tillskansat mig och jag försöker hitta vägar där AI-verktyg, förhoppningsvis, gör att eleverna lär sig mer. Teknik har självklart inget egenvärde utan ska bara användas när det tillför något. Eleverna skriver oftast med penna på papper - de menar själva att de lär sig bäst så. Därför är de flesta "övningar" på arbetsblad även om jag även låtit Chat GPT med "Advanced Data Analysis" på koda enkla websidor med självrättande uppgifter och läsförståelsefrågor.

Jag vet inte hur mycket eleverna gillar allt mitt experimenterande. Men en fördel med att skriva texten stegvis är att eleverna kan vara med och påverka innehållet i berättelsen. Jag är ännu bara två kapitel in och det finns rum för många kreativa vägar.


Hela berättelsen, minus en del övningar, hittar du på här


Jag tänker att jag ska sammanställa allt när jag är klar med hela boken När jag hinner 😊85 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page