top of page

Voice control

31 juli 2023

Insticksprogram till Edge och Chrome som läser upp svar i Chat GPT och ger dig möjlighet att prompta med rösten

Voice Control är en webbtjänst som förbättrar din upplevelse med AI genom att tillåta talinmatning och uppläsning av svar. Med Voice Control kan du enkelt prata med AI och få svar upplästa, vilket skapar en mer dynamisk och engagerande interaktion. Detta verktyg är särskilt användbart för personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter, eftersom det minskar behovet av textbaserad interaktion.


Som lärare kan du använda Voice Control på följande sätt i språkundervisningen:


  • Talövning: Använd Voice Control för att låta eleverna öva på att tala språket de lär sig. Genom att tala till AI kan eleverna öva på att uttrycka sig muntligt på ett tryggt och icke-dömande sätt.

  • Hörförståelse: Voice Control kan också användas för att förbättra elevernas hörförståelse. Genom att lyssna på AI:s upplästa svar kan eleverna öva på att förstå talat språk.

  • Tillgänglighet: För elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter kan Voice Control vara ett värdefullt verktyg. Genom att omvandla text till tal kan det göra innehåll mer tillgängligt och lättare att förstå.


Du hittar Voice Control på deras hemsida här.


bottom of page