top of page

The Project Gutenberg Open Audiobook Collection

17 sep. 2023

AI-inlästa ljudböcker alldeles gratis - fantastiskt tillgängliggörande!

Projektet är ett samarbete mellan Project Gutenberg och Microsoft och syftar till att göra litteratur mer tillgänglig genom gratis och öppna ljudböcker. Dessa ljudböcker genereras med hjälp av Microsofts neurala text-till-tal-teknologi och utgår från Project Gutenbergs stora samling av e-böcker.

Förslag på användning för lärare:

  • Läsundervisning: Använd dessa ljudböcker som komplement till traditionell läsundervisning för att hjälpa elever med olika inlärningsstilar.

  • Inkluderande Teknologi: För elever med läs- och skrivsvårigheter kan dessa ljudböcker vara ett värdefullt verktyg.

  • Litteraturstudier: Låt eleverna lyssna på klassiska verk som en del av litteraturundervisningen och diskutera dem i klassrummet.


tjänst erbjuder en rik samling av ljudböcker som kan vara en värdefull resurs för lärare inom en rad olika ämnen, inte minst för att göra litteratur mer tillgänglig och inkluderande.

bottom of page