top of page

TextFX

1 sep. 2023

Kreativa AI-verktyg för skrivundervisning och språkmedvetenhet

TextFX är en AI-experimentplattform som använder Google's PaLM 2 stora språkmodell för att erbjuda en rad verktyg designade för författare, rappare och ordkonstnärer. Plattformen innehåller 10 olika verktyg som syftar till att utvidga skrivprocessen genom att generera kreativa möjligheter med text och språk.


Förslag på användning för lärare:


  • Kreativ skrivande: Använd TextFX för att inspirera eleverna i kreativ skrivning. Verktyg som "SIMILE" och "ALLITERATION" kan hjälpa eleverna att förstå och använda olika litterära tekniker.

  • Språkundervisning: Verktyg som "ACRONYM" och "CHAIN" kan användas för att förklara och öva på språkliga fenomen som akronymer och ordföljd.

  • Interaktiva lektioner: Använd "SCENE" och "UNFOLD" för att skapa interaktiva och engagerande lektioner som inkluderar AI-genererade textexempel.Förbättra Förståelsen: Verktyget "POV" (Point of View) kan användas för att hjälpa eleverna att förstå perspektiv och synvinklar i litteratur och historia.TextFX erbjuder en rad AI-drivna verktyg som kan vara mycket användbara för lärare som vill införa mer kreativitet och interaktivitet i sina lektione

bottom of page