top of page

21 jan. 2024

Skapa interaktiva steg-för-steg instruktioner till webtjänster eller liknande

Tango.us är en plattform som erbjuder verktyg för att skapa steg-för-steg-instruktionsguider och interaktiva genomgångar. Med hjälp av en enkel och intuitiv process kan användare snabbt dokumentera och dela arbetsflöden, vilket gör det till ett användbart verktyg inom utbildningssektorn. Dess förmåga att integrera med vanliga mjukvaruplattformar gör det till ett värdefullt verktyg för lärare och elever att effektivisera inlärnings- och undervisningsprocesser.

Användningsområden i undervisning:

  1. Skapa interaktiva guider för att förklara komplexa koncept eller programvaruverktyg.

  2. Använda plattformen för att standardisera instruktioner och procedurer i skolmiljön.

  3. Skapa och dela resurser för distanslärande och onlinekurser.

  4. Ge elever möjlighet att skapa egna guider som en del av projektbaserat lärande.

  5. Använda analytiska verktyg för att spåra och förbättra användningen av utbildningsmaterial.

Sammanfattning: Tango.us är ett effektivt verktyg för att skapa och dela interaktiva instruktionsguider, vilket förenklar lärandeprocessen och förbättrar engagemanget i utbildningsmiljöer.

bottom of page