top of page

Talkberry

31 juli 2023

AI-tjänst som låter dig träna språk genom att chatta med en AI-bot. Tala eller skriv in ditt svar.

TalkBerry är en webbtjänst som erbjuder AI-drivna språklärare för att hjälpa användare att förbättra sina språkkunskaper. Genom konversationer med AI-lärare kan användare träna typsituationer som att beställa mat eller prata om fritidsintressen.


Som lärare kan du använda TalkBerry på följande sätt i språkundervisningen:


  • Interaktiv språkinlärning: Använd TalkBerry för att ge eleverna möjlighet att öva på att tala språket de lär sig. Genom att ha naturliga konversationer med AI-lärare kan eleverna öva på att uttrycka sig och förstå språket i en autentisk kontext.

  • Rollspel: TalkBerry erbjuder en rollspelsfunktion som kan användas för att skapa realistiska konversationsscenarier. Detta kan hjälpa eleverna att öva på att använda språket i olika situationer och sammanhang.

  • Omedelbar feedback: TalkBerry ger omedelbar feedback på elevernas språkprestationer, vilket kan hjälpa dem att snabbt förbättra sina språkkunskaper.

  • Flexibilitet: Med TalkBerry kan eleverna öva på att tala språket när som helst och var som helst, vilket gör det till ett flexibelt verktyg för språkinlärning.


Du hittar TalkBerry på deras hemsida här.


bottom of page