top of page

5 feb. 2024

Läppsynka och dubba vilken film som helst

Sync Labs erbjuder en API-tjänst för realtidslipssynkronisering, vilket möjliggör visuell dubbning av vilken video som helst till vilket ljud som helst på vilket språk som helst, utan behov av träning. Tjänsten är avsedd för användning över ett brett spektrum av innehåll, inklusive filmer, podcasts, spel och animationer. Detta gör Sync Labs till ett värdefullt verktyg för utbildningssektorn, där anpassat och tillgängligt innehåll kan spela en avgörande roll i lärandeprocessen.

Här är några sätt lärare och elever kan använda Sync Labs i undervisningen:

  • Anpassa utbildningsmaterial: Lärare kan synkronisera läromaterial med översatta ljudspår för flerspråkiga klassrum.

  • Förbättra tillgängligheten: Skapa versioner av videoinnehåll med synkroniserat teckenspråk för att stödja hörselskadade elever.

  • Engagera elever: Använd för att skapa anpassade utbildningsvideor som engagerar elever genom att dubba kända videoklipp med läromaterial.

  • Språkinlärning: Hjälp elever att öva på språkfärdigheter genom att skapa videor dubbad i det språk som studeras.

  • Kreativa projekt: Möjliggör för elever att skapa egna videoprojekt med professionell lipssynkning, vilket främjar kreativitet och teknisk kompetens.

Sync Labs är ett innovativt verktyg som erbjuder lärare och elever möjligheten att skapa och anpassa videoinnehåll på ett unikt sätt, vilket öppnar upp nya möjligheter för engagemang och inlärning.

bottom of page